Faglighed og trivsel

Det skaber kvalitet, trivsel og energi, når man som medarbejder kan bruge sin faglighed. Omvendt kan det blive et pres, når man oplever ikke, at man ikke kan, ikke er eller ikke når nok. 

Find de gode balancer til at lede energi og pres

Med afsæt i forskningsbaseret viden giver vi jer oplæg og perspektiver på, hvorfor og hvordan faglig ledelse og ledelse af det psykiske arbejdsmiljø er tæt forbundet. Fx i forhold til rammer og vilkår, handlerum og nødvendige prioriteringer, og måder at dyrke fælles faglig viden, normer.

Sammen zoomer vi ind på de kilder, der er til energi og pres, når I gerne vil give næring til det vigtige arbejde med at lykkes sammen og håndtere pres og mulige frustrationer når de faglige ambitioner og kvalitetskrav er svære at få til at matche tid, mandskab og resurser. 

Dyrk jeres faglige arbejdsfællesskab

Vi rådgiver og faciliterer jeres arbejde med at få øje på hvordan jeres arbejdsfællesskaber bidrager til oplevelsen at kunne lykkes med opgaverne både hver for sig og sammen, og hvad er det godt at gøre sig umage med. 

Vi hjælper jer med enkle værktøjer og konkrete skridt I kan gøre, fx hvis I gerne vil under huden på tillid i hverdagens samarbejde og tryghed ved at kunne pege på et muligt problem, og øge adgange til hjælp og sparring og anerkendelse af hinandens bidrag. 

Vi kan arbejde med temaet på flere måder:

  • Inspirerende oplæg, der skærper blikket for sammenhængen mellem et stærkt fagligt miljø og det psykiske arbejdsmiljø.
  • Workshopper der giver jer indsigt i nøglefaktorer som fx indflydelse, og oplevelse af tillid og psykologisk tryghed.
  • Værktøjer til at finde de vigtige gode balancer mellem krav og resurser og tilpas organisatorisk og social støtte i hverdagen.
  • Casebaseret træning der tager afsæt i jeres hverdag: Hvor har I energi, der kan stimuleres og pres der skal håndteres. Hvilke konkrete skridt kan I med fordel arbejde med.
Ofte stillede spørgsmål:

Dem der er berørt af og skal have glæde af arbejdet/indsatsen fx et konkret oplevet problem, eller generelt med at sætte fokus på trivslen. Nogle gange er det hele arbejdspladsen, andre er det en afdeling, et team, ledelsen eller MED-organisationen. Hvem der er de relevante og vigtige deltagere hos jer, afklarer vi sammen med jer.

Tit starter vi med et kortere temamøde eller temadag og ser på, hvad der så kan være brug for herfra fx i form af opfølgende møder, sparring til team, ledere og MED/AMO, bistand til handleplaner og redskaber til opfølgning. Vi arbejder ud fra mottoet “Hvor lidt kan I nøjes med” og gør os umage med at indsatserne passer til jeres hverdag og den tid I har til rådighed.

Hovedområder I det vi ser og ved har betydning handler typisk om:

  • Styr på strukturer og rutiner i hverdagen, gode fælles aftaler der giver ro i hverdagen 
  • Ro i relationerne, kommunikation og forventninger til godt samarbejde
  • Faglig stolthed når vi lykkes med kerneopgaven, feedback og fælles faglig plade at lykkes på
  • God balance mellem krav og resurser, så den enkelte oplever at kunne lykkes og at blive udfordret nok. 
  • Gode adgange til organisatorisk og social støtte i arbejdsfællesskabet

Kirsti Schou Tornøe, Dagtilbudschef Rudersdal Kommune

I løbet af de to seminardage fik vi oplæg og perspektiver på, hvordan vores faglige ledelse og ledelse af det psykiske arbejdsmiljø er tæt forbundet. Hammer&Hollænder faciliterede vores dialoger, så vi fik lyttet til hinanden og i fællesskab gjort os erkendelser om hvilke forhold, der har betydning og hvilke handlinger, vi kan gøre. Deres facilitering gør at vi altid kommer hjem med konkrete opmærksomheder, konklusioner og næste skridt som er lette at fastholde og arbejde videre med, når vi er tilbage i hverdagen. 

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+4529694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259