Faktaundersøgelse

Med den gennemprøvede metode Faktaundersøgelsen hjælper vi jer med at skabe et forsvarligt og retfærdigt grundlag for at behandle og afgøre klager og mistanker om det psykosociale miljø på arbejdspladsen. 

Det er arbejdsgiverens og ledelsens ansvar at håndtere mistanke og klager om mobning, chikane og krænkende hændelser på arbejdspladsen. Det kan fx vedrøre:

 • Fysisk, psykisk eller seksuelt krænkende adfærd
 • Engangsforeteelser eller mere systematiske gentagende adfærd
 • Situationer, hvor parterne gensidigt krænker hinanden – fx mellem kolleger, mellem leder og medarbejdere eller i mødet med borgere/kunder 
 • Mindre tilfælde af fx oplevet mangel på respekt eller mere alvorlige handlinger, som evt. kan være strafbare og kræver indgriben fra myndighedernes side. 

Et kvalificeret grundlag for at afgøre hvorvidt der er tale om egentlige sager

I Hammer&Hollænder er vi uddannede i Faktaundersøgelsen, der er en gennemprøvet metode til at afklare klager over krænkende adfærd og skabe et tilstrækkeligt grundlag for at behandle eventuelle sager.

Undersøgelsen gennemføres altid i overensstemmelse med de gældende love og regler samt virksomhedens politikker, og den resulterer i en rapport med en klar konklusion, der gør det muligt for jer at sætte punktum. Det betyder bl.a., at:

 • I får afklaret hvorvidt der er tale om en egentlig sag.
 • I får et kvalificeret grundlag at behandle og afgøre sagen.
 • I kan afgøre sagen med en klar konklusion, der kan forsvares og forklares, hvis den bliver udfordret.
 • I får et godt afsæt for at handle og følge op.
Ofte stillede spørgsmål:

Hammer & Hollænder gennemfører faktaundersøgelser for alle typer af virksomheder. 

Typisk er det HR-afdelingen, ledelsen eller en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen, der kontakter os for at få assistance.

Som eksterne konsulenter er vi upartiske og objektive, og det er med til at skabe et trygt og ligeværdigt rum for de involverede. 

Samtidig kan vi med metoderne i Faktaundersøgelsen trække nogle af alle følelserne ud af ligningen og fokusere på at skabe et sagligt vurderingsgrundlag.

Som eksterne konsulenter er vi upartiske og objektive, og den neutralitet fremmer et trygt og ligeværdigt rum for de involverede.

Med metoderne i ”Faktaundersøgelsen” skaber vi en etisk ramme der fokuserer på at skabe et sagligt vurderingsgrundlag med respekt for deltagenes oplevelser og følelser.

I kan gennemføre en forundersøgelse eller en klageundersøgelse 

Her afdækker vi hvad situationen (fx klage fra medarbejder over en leder) om der er grundlag for at igangsætte en egentlig Faktaundersøgelse.

Helt konkret gennemfører vi faktaundersøgelser som interviews med de involverede og evt. berørte parter. Målet er at tilvejebringe et sagligt og dokumenteret grundlag til at besvare følgende: 

 1. Hvor sandsynligt er det, at dét klagen går på, faktisk har fundet sted?
 2. Er der sket brud på gældende regler og normer?
 3. Hvilke konsekvenser skal et evt. brud på gældende regler og normer have? 
 4. Skal der sættes genoprettende tiltag i værk?

Karen Haudrum, Dagtilbudschef Rødovre Kommune

Jeg fik en klage fra en forældregruppe i et af vores børnehuse, der handlede om alt fra kvalitet for børnene til kritik af ledelse og medarbejdere. For hurtigt at finde ud af hvad der var op og ned i klagen, iværksatte vi bl.a. en kortlægning for at give alle ansatte en mulighed for individuelt at tale om deres oplevelse af klagen, samt hvordan de oplevede deres psykiske arbejdsmiljø. Hammer&Hollænder fik til opgave at stå for kortlægningen af mulige kritikpunkter med brug af metodikken i faktaundersøgelse. 

Efter en intensiv og målrettet indsats, fik vi en konkret rapport og et godt grundlag for at kunne handle som ledelse. Efterfølgende har Mette og Miras sparring på handleplanen bragt os godt videre i arbejde med at tage hånd om de identificerede udfordringer.”

Min oplevelse af samarbejdet har været, at Mette og Mira hurtigt har kunnet træde til og bistå uvildigt med kvalificeret rådgivning, kortlægning og oplæg for medarbejdere og understøttelse af ledelsen. Mette og Mira har således været en tillidsvækkende samarbejdspart igennem hele processen“.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259