STRATEGI I ARBEJDSHØJDE

Så I hurtigere når resultater

LEDELSE & SAMSPIL

Der giver jer øget arbejdskapacitet

ORGANISATION I FORANDRING

Hold arbejdsro og handlekraft

Ledelsesudvikling – Professionel virkelyst og handlekraft

Lederudviklingsforløb med arbejdsseminarer og fælles ledelsesseminar for alle ledelsesteam og stabsfunktionen.

Habitus

Samspil i ledelsesarbejdet

To-dages seminar for chefgruppen med inddragelse af person- og teamprofiler som afsæt for at se på dynamikker og muligheder for udvikling af samspil i opgaver og på chefgruppens møder.

BKF Tårnby Kommune

Kritisk ledelse i nærkontakt

Oplæg og facilitering af dialog om forventnings- og udviklingspres på det kommunale børne- og kulturområdet, og de krav, det stiller til ledelse.

BKF-netværk, Sjælland

Sammen går vi engageret på arbejde 

Personaledag med fokus på meningsfuld og systematisk praksis for dokumentation og opfølgning, kultur og samspil.

Habitus Vestegnen

En stærk feedback-kultur – sammen går vi professionelt på arbejde  – del 1

Forløb over 5 personalemøder med fokus på: Styr på strukturerne og orden i relationerne.

Børnehusene, Furesø kommune

En stærk feedback-kultur – sammen går vi professionelt på arbejde – del 2

Uddannelsesdag træning i redskaber og egne strategier i feedback.

Børnehusene, Furesø kommune

Rådgivning og Coaching 

Daglig leder.

Børnehusene, Furesø Kommune

Er du til salg? – Hvordan skaber du værdi?

Facilitering af medlemsseminar.

Landsklubben af selvstændige & freelancere, DM

Udvikling i ledergruppen

Temadag for ledelsesgruppen: Arbejde med dynamikker, forskelligheder og perspektiver for ledelsessamarbejdet fremadrettet.

Ledelsesgruppen, Områdeinstitution Nordvest, Furesø Kommune

Kontinuitet og fleksibilitet i tider med vækst og forandring

Strategiudvikling og arbejdsdage for ejere og direktion.

Habitus

Værdiskabende dag- og klubtilbud hvor ledelse gør forskellen

To-dags seminar hvor alle dag- og klubtilbudsledere arbejdede med samspil, forventninger og håndtering af dilemmaer i hverdagens ledelse.

Dag- og klubtilbud, Tårnby Kommune

Fælles fortælling om vores værdier, gode rutiner og redskaber i hverdagen

Personaledag hvor medarbejdere og ledere med afsæt i hverdagens gode eksempler dykkede ind i institutionens værdier, styrker og gode praksisser.

Birkhøj, Furesø Kommune

Fælles strategi & Styrket ledelsessamspil

Temamøde og strategiseminar hvor udbyttet blev en fælles samspils-strategi og et styrket kendskab til hinandens områder.

Ledelsesgruppen Center for Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune

Samarbejde – Engagement – Arbejdslyst

Forløb over 4 personalemøder og 1 fælles uddannelsesdag. Opfølgning på trivselsmåling med særligt fokus på social kapital og udvikling af kultur for samspil, kommunikation og håndtering af arbejdspres.

Åkanden, Furesø Kommune

Lokal ledelsesudvikling

Arbejdsseminarer for enkelte ledelsesteams: Person- og teamprofiler, samspil, teamledelse og rolleafklaring.

Habitus

Hvad skal vi hjælpe jer med?

I står med en erkendelse af, at der er brug for noget andet. Vi sætter en ære i, at den tid der bruges på udvikling og forandringer ikke må blive til spildtid. Sammen med jer tager vi fat om det, der gør en forskel. Omdrejningspunktet er, at I hurtigt får de første erfaringer med det nye og det næste.

Læs om vores ydelser og mindset:

Ledelse af forandring
Ledelse af forandring
Hverdagseksekvering
Hverdagseksekvering
Professionel virkelyst
Professionel virkelyst
Arbejdslyst
Arbejdslyst
Samspil med værdi
Samspil med værdi
Strategi
Strategi
Kritisk ledelse
Kritisk ledelse
Hvis du har lyst
Hvis du har lyst

Elementer, der kan indgå i vores samarbejde er fx:

  • Mødefacilitering, oplæg og konferencer.
  • Workshopper, seminarer og temadage.
  • Coaching, sparring og mentorforløb samt personprofil.
  • Netværksmøder, fyraftensarrangementer, God-morgen-møder.
  • Og hvad vi ellers aftaler. Omfanget kan variere fra det enkelte besøg til længerevarende forløb og bistand til projekter. Deltagerne kan være det enkelte individ, teams, hele organisationen, brugere, borgere, kunder og andre samarbejdspartnere.

blog

Dette er vores håndværk
Hvor lidt kan I nøjes med?

kontakt os i dag

Ring eller skriv til os for en uforpligtende dialog om muligheder og behov i din organisation.
Mette Hammer
mette@hammerhollaender.dk
telefon: +45 29 69 48 99
Mira Hollænder
mira@hammerhollaender.dk
telefon: +45 51 90 66 23

Hurtigt
i arbejdshøjde

Fremdrift
i driften

Skarpt
tilpasset