Viden & værktøjer

Vi udvikler mange værktøjer undervejs vi vores forløb. Nogle er så generiske, at vi håber, andre kan have glæde af at finde inspiration og evt. bruge dem. Du kan se og downloade dem nedenfor.

Vi gør os umage med at koble viden til praksis gennem samtaler med forskellige mennesker. Du kan læse mere i de små artikler nedenfor.

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet er du meget velkommen til at kontakte os info@hammerhollaender.dk

5 elementer i tillid

Det er givende at få sat psykologisk tryghed ind i en bredere forståelse af, hvad der har betydning for oplevelsen af tillid. Det kan fx handle om relationer, strukturer, indflydelse og kvalitet/faglig stolthed. Dermed får man som ledelse en anledning til at tale om og handle på de konkrete dilemmaer, der kan opstå, når en del af hverdagens mål og rammer baserer sig på tillid.

Kom fra A til B, når strategien skal ud af mødelokalet

Nogen gange er der lang vej, fra en ny strategi eller indsats er besluttet, til den bliver levet liv og ny praksis i organisationen. 

Her har vi samlet spørgsmål, det er godt at tale med hinanden om.

Kollegiale feedbacksamtaler

En  guide med eksempler på konkrete spørgsmål I kan stille hinanden, så I på 30 min. kan træne at give hinanden målrettet og brugbart feedback.

Uformelle samtaler som professionelt beredskab

Der kan være brug for at have samtaler der har en hensigt, men som har brug for en mere uformel ramme at foregå i.

Her beskriver vi kort, hvad der adskiller uformelle samtaler fra de formelle, og hvad der er værd at være opmærksom på og huske undervejs i samtalen.

Gi’ jeres samarbejde en hånd

På en hurtig walk and talk kan I opbygge tillid til hinanden gennem et øget kendskab til hvad I sætter pris på i samarbejdet med hinanden. 

Brug 15-30 minutter og følg spørgsmålenen i guiden.

7 ting der skaber tryghed, når der sker forandringer

Det er en særlig ledelsesopgave at skabe plads for dialoger blandt medarbejdere når der er forandringer på vej. 

Brug 30-60 minutter på et personalemøde, til at tale om hvordan I hver især har det.

Vis mig din ledelseshånd

Din ledelseshånd er et redskab, du kan bruge alene og sammen med andre, når du skal sætte ord på, hvordan din ledelsesadfærd og dine konkrete handlinger gør en forskel og sætter fingeraftryk i organisationen. 

I al sin enkelhed har du allerede redskabet ved hånden.

Brug spørgeguiden til en samtale med og om dig selv. Sæt ord på dine fingre.

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights