Velliv puljen 

– Vores arbejdsplads

Søg op til 250.000 kr. til indsatser på jeres arbejdsplads.

Velliv Foreningen støtter enkelte arbejdspladser i at arbejde praktisk og målrettet med at forebygge mentale sundhedsudfordringer og styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde.

Hvem kan søge

Private, selvejende, interesseorganisationer eller NGO’er med selvstændigt CVR-nummer

I må have max 250 ansatte

Hvilke krav er der til ansøgningenVær konkret og få alle med

Velliv Foreningen lægger vægt på at ansøgningen er konkret og tydeligt beskriver indholdet i de aktiviteter, I ønsker at gennemføre og hvilke tegn på forandringer I forventer at se på jeres arbejdsplads i hverdagen. 

De ser også gerne at ledere, HR-ansvarlige, medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er engageret i ansøgningen.

På Vellivs hjemmeside finder I vejledning, skabeloner og info om tidsfrister. 

Har I brug for hjælp, sparring og  måske et ønske om samarbejde om konkret ansøgning, er I velkomne til at kontakte os. Nedenfor har vi kort beskrevet hvordan det kan ske.

Hvem er målgruppen for indsatserne 

I kan søge til indsatser der er målrettet:

  • hele arbejdspladsen
  • unge og førstegangsansatte
  • seniorer eller
  • ledere

Hvilke aktiviteter kan I søge til

Aktiviteter I søger til skal tage afsæt i løsning af konkrete udfordringer og I skal beskrive hvordan aktiviteterne kan løse udfordringen. Eksempler kan være:

– Implementering af politik for trivsel, kontakt og nærvær

– Metoder til at styrke psykologisk tryghed

– Højnet arbejdsglæde gennem Tidlig indsats til at forebygge stress og mental mistrivsel

– Styrkede kompetencer til kommunikation og konflikthåndtering

– Styrket arbejdsfællesskab trivsel i perioder med mange forandringer

Læs mere om puljen Vores arbejdsplads på Velliv-foreningen 

1. Indledende møde så I får afklaret jeres behov

Vi mødes til en uforpligtende samtale om det, I gerne vil have hjælp til udviklingen af den mentale sundhed og trivsel på jeres arbejdsplads.

I får stille skarpt på hvilke typer af indsatser det kan være relevant for jer at søge Velliv-puljen om tilskud til. Mødet er samtidig en anledning til at vi møder hinanden og afklarer om vi evt. skal samarbejde om en konkret ansøgning. 

2. Præansøgning giver jer hurtig afklaring

Sammen med jer udarbejder vi en præansøgning til Velliv, der inden for 14 dage giver jer svar på, om idéen er relevant og lever op til deres kriterier. Typisk bruger vi et par møder på at formulere præansøgningen.

 

 

3. Ansøgningen – bliv skarpe på jeres projekt

Hvis I får ja fra Velliv til præansøgningen udarbejder vi sammen den endelige ansøgning. Som en central del af dette arbejde får I udarbejdet jeres forandringsmodel for indsatsen I søger til. Dvs. hvad I vil igangsætte, for hvem i virksomheden. Hvad I vil se af forandringer, hvilke forbedringer I håber at opnå, og hvordan I vil arbejde med forankring og ejerskab.

4. Gennemførelse og opfølgning

Vi gennemfører og faciliterer indsatsen i tæt samarbejde med jer. Indsatser vi kan løse som eksterne konsulenter kan fx være at klæde jer på, så I som organisationen og ledelse får fælles sprog og forståelse af forhold og situationer der kan give pres og mistrivsel, så I kan sikre, at I har de kontaktformer og strukturer, som hjælper til at opspore, forebygge og tage hurtigt hånd om det, der opstår.

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights