Faglighed & trivsel

Det skaber kvalitet, trivsel og energi, når man som medarbejder kan bruge sin faglighed. Omvendt kan det blive et pres, når man oplever ikke, at man ikke kan, ikke er eller ikke når nok. 

Find de gode balancer til at lede energi og pres

Med afsæt i forskningsbaseret viden giver vi jer oplæg og perspektiver på, hvorfor og hvordan faglig ledelse og ledelse af det psykiske arbejdsmiljø er tæt forbundet. Fx i forhold til rammer og vilkår, handlerum og nødvendige prioriteringer, og måder at dyrke fælles faglig viden, normer.

Sammen zoomer vi ind på de kilder, der er til energi og pres, når I gerne vil give næring til det vigtige arbejde med at lykkes sammen og håndtere pres og mulige frustrationer når de faglige ambitioner og kvalitetskrav er svære at få til at matche tid, mandskab og resurser. 

Dyrk jeres faglige arbejdsfællesskab

Vi rådgiver og faciliterer jeres arbejde med at få øje på hvordan jeres arbejdsfællesskaber bidrager til oplevelsen at kunne lykkes med opgaverne både hver for sig og sammen, og hvad er det godt at gøre sig umage med. 

Vi hjælper jer med enkle værktøjer og konkrete skridt I kan gøre, fx hvis I gerne vil under huden på tillid i hverdagens samarbejde og tryghed ved at kunne pege på et muligt problem, og øge adgange til hjælp og sparring og anerkendelse af hinandens bidrag. 

Download en pdf og læs mere

Vi kan arbejde med temaet på flere måder

Ofte stillede spørgsmål:

Dem der er berørt af og skal have glæde af arbejdet/indsatsen fx et konkret oplevet problem, eller generelt med at sætte fokus på trivslen. Nogle gange er det hele arbejdspladsen, andre er det en afdeling, et team, ledelsen eller MED-organisationen. Hvem der er de relevante og vigtige deltagere hos jer, afklarer vi sammen med jer.

Tit starter vi med et kortere temamøde eller temadag og ser på, hvad der så kan være brug for herfra fx i form af opfølgende møder, sparring til team, ledere og MED/AMO, bistand til handleplaner og redskaber til opfølgning. Vi arbejder ud fra mottoet “Hvor lidt kan I nøjes med” og gør os umage med at indsatserne passer til jeres hverdag og den tid I har til rådighed.

Hovedområder I det vi ser og ved har betydning handler typisk om:

 • Styr på strukturer og rutiner i hverdagen, gode fælles aftaler der giver ro i hverdagen 
 • Ro i relationerne, kommunikation og forventninger til godt samarbejde
 • Faglig stolthed når vi lykkes med kerneopgaven, feedback og fælles faglig plade at lykkes på
 • God balance mellem krav og resurser, så den enkelte oplever at kunne lykkes og at blive udfordret nok. 
 • Gode adgange til organisatorisk og social støtte i arbejdsfællesskabet
Seneste blog opslag
 • All Post
 • Events
 • Ikke kategoriseret
 • Inspiration
 • News
 • Samtaler
 • Viden & værktøjer
Load More

End of Content.

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights