God skole – vores fælles ansvar

Greves skolevæsen består af 9 folkeskoler og 1 specialskole, og forhandlingsgruppen ønskede at inddrage tillidsrepræsentanters og skolelederes input til væsentlige forhold, som forhandlingen skulle forholde sig til. 

Udfordringen

“Vi har brug for, at medarbejdere og ledelse etablerer et fælles billede af, hvad der skal til, når vi skal bedrive og udvikle god skole for alle børn og unge. Arbejdstiden kan nemt blive en kampplads. Derfor er det vigtigt, at meningen og intentionen med de aftaler, vi har er tydelig.” 

Lyder det fra, Klaus Øvre Bentsen, Souschef for Dagtilbud og Skoler.  

Resultatet

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.” Sammenfatter, Klaus Øvre Bentsen, Souschef for Dagtilbud og Skoler.

Løsningen

Greve Lærerforening og Greve Kommune stod i 2. halvår 2018 overfor genforhandling af den fælles forståelse om udmøntning af lærernes arbejdstid. På en fælles temadag blev tillidsrepræsentanter og skoleledere inviteret til at arbejde med et fælles billede af og give konkrete input til:

  • Hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges for at bedrive og udvikle en god skole.
  • Hvordan den fælles aftale om arbejdstiden bliver en god ramme for det lokale arbejde med og samarbejde om god skole.

Dagens arbejde forløb med drøftelser i grupper på tværs, fælles opsamlinger og konklusioner. Efterfølgende blev udarbejdet en sammenfatning til brug for forhandlingsgruppens videre arbejde.

Se programmet for dagen

VIL DU VIDE MERE?

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for konsulentbistand, rådgivning mere information.

Mette Hammer: 29 69 48 99
Mira Hollænder: 51 90 66 23
mail: info@hammerhollaender.dk

Seneste blog opslag
  • All Post
  • Events
  • Ikke kategoriseret
  • Inspiration
  • News
  • Samtaler
  • Viden & værktøjer
Load More

End of Content.

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights