Menneskelig indsats – trivsel i alle led

MENNESKELIG INDSATS – TRIVSEL I ALLE LED 

Hvordan sikrer man trivsel, tryghed og arbejdsfællesskab i en organisation, hvor størstedelen af medarbejderne er selvledende, arbejder over hele landet og sjældent mødes fysisk? 

Det spørgsmål vil Hammer&Hollænder nu finde svaret på sammen med virksomheden Leute, der leverer specialiserede ydelser på børne- og ungeområdet. 

Med støtte fra Velliv Foreningen gennemfører vi i løbet af 2024 projektet ”Menneskelig indsats – trivsel i alle led”, der skal udvikle og styrke arbejdsfællesskabet 

og kontakten mellem ledere, koordinatorer og medarbejdere i Leute.

Leute samarbejder med kommuner over hele landet om støtte til familier med børn og unge med særlige behov. Medarbejdergruppen består af cirka 160 ansatte – primært pædagoger og socialfaglige medarbejdere, der arbejder 1:1 hjemme hos familierne. 

Helt konkret skal projektet forebygge, at Leutes medarbejdere ikke oplever at stå alene i forhold til selvledelse kombineret med høje faglige og følelsesmæssige krav. Det betyder bl.a., at koordinatorer og ledelse bliver klædt på til faglig og personalemæssig ledelse på distancen, og at medarbejderne får klarhed over, hvilken støtte de kan regne med organisatorisk og socialt.

Projektforløbet består af 3 faser, hvor vi arbejder praksisnært med at opbygge og forankre fælles viden, sprog og handleberedskab. I fase 1 stiller vi skarpt og etablerer et fælles sprog. I fase 2 får vi viden og indsigt, vi udvikler redskaber og etablerer et fælles handleberedskab. Og i fase 3 afprøver vi tiltagene og uddrager læring om at arbejde og samarbejde i et tilpas støttende miljø.

Teoretisk og fagligt tager projektet afsæt i 

  • Tillid og psykologisk tryghed
  • De 3 psykologiske grundbehov – selvbestemmelsesteorien
  • Distanceledelse – Nærværende ledelse på afstand
  • Erfarings- og aktionsbaseret læring.

 

Læs mere om Leute her og om Velliv Foreningen her 

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights