Frygter du feedback?

Jeg ved det. Du ved det: Konstruktiv og respektfuld feedback kan udvikle kvaliteten, fagligheden og samarbejdet på en arbejdsplads. 

Alligevel slår vi os alligevel i tøjret. Vi kan ikke lide at ’blande os’ i andres arbejde, og det kan være svært at ’blive rettet på’ af en sidestillet kollega.

Men et stærkt samarbejde er ofte tæt forbundet med en aktiv feedbackkultur, hvor det er en naturlig del af arbejdsformen, at man drøfter, evaluerer og forbedrer sit arbejde i dialog med kollegaer og ledere.

Ofte bunder modstanden mod at give og modtage feedback i en indbygget frygt, der nemt skaber barrierer for samarbejde og faglig udvikling. Typiske barrierer:

🥴 Jeg virker dum, hvis stiller (for mange) spørgsmål.

🫣 Jeg fremstår inkompetent, hvis jeg indrømmer fejl eller usikkerhed. 

😤 Jeg lyder negativ, hvis jeg ytrer kritik.

🫨 Jeg er irriterende, hvis jeg forstyrrer/beder om feedback eller indleder social aktivitet.

Vores råd er, at I på et personalemøde sætter lidt tid af til at tale om hvilke ønsker eller mulige bekymringer I kan have for at arbejde med en feedbackkultur hos jer. 

Hent en guide med:

  • konkrete spørgsmål, der træner jer i at give hinanden målrettet og brugbar feedback
  • inspiration til en drøftelse af hvad der kan give arbejdet med feedback gode forudsætninger hos jer. 

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights