Feedback – når ledelseskæden styrer, lykkes vi bedre sammen

Center for Børn og Familier i Sorø Kommune ønskede at bringe alle ledelseslag sammen på en fælles temadag, hvor de skulle arbejde med feedback i et strategisk ledelses- og styringsperspektiv. I alt var 50 ledere og koordinatorer fra dagtilbud, skoler, PPR, støttekorps og forvaltning samlet.

Udfordringen

Vi vil skabe sammenhæng imellem ledelseskæderne og blive klogere på, hvad de vigtige dialoger handler om. Vi skal lykkes sammen, så borgerne opnår maksimalt udbytte af vores indsats.” sagde Centerchef Henrik Madsen

Løsningen

For at bringe arbejdet tættest muligt på hverdagens opgaver og behov for samarbejde, blev afsættet centerets Udviklingsaftale18 med særlig fokus på: Inklusion og nærhed Stærke børnefællesskaber og Sorøs Pædagogiske pejlemærker og Resurselandskabet. I oplæg, casearbejde og fælles dialoger, blev der arbejdet med:

  • Redskaber til ledelsesgruppens styring og strategisk samarbejde. Herunder at stille skarpt og etablere et fælles billede af NU-situationen, som grundlag for at identificere behov for og mulige konkrete handlinger, der styrker dialogen.
  • Brug af forskellige typer af feedback, når vi sammen og hver for sig skal indtage ledelsesrummet og trænge os på hos hinanden på tværs af niveauer og områder. 
  • Prioriteringer, håndtering af dilemmaer og konkrete aftaler om næste skridt.

 

Resultat

“En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig! Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted” konkluderer Centerchef Henrik Madsen

VIL DU VIDE MERE?

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for konsulentbistand, rådgivning mere information.

Mette Hammer: 29 69 48 99
Mira Hollænder: 51 90 66 23
mail: info@hammerhollaender.dk

Seneste blog opslag
  • All Post
  • Events
  • Ikke kategoriseret
  • Inspiration
  • News
  • Samtaler
  • Viden & værktøjer
Load More

End of Content.

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights