Faktaundersøgelse

Med den gennemprøvede metode Faktaundersøgelsen hjælper vi jer med at skabe et forsvarligt og retfærdigt grundlag for at behandle og afgøre klager og mistanker om det psykosociale miljø på arbejdspladsen. 

Det er arbejdsgiverens og ledelsens ansvar at håndtere mistanke og klager om mobning, chikane og krænkende hændelser på arbejdspladsen. Det kan fx vedrøre:

 • Fysisk, psykisk eller seksuelt krænkende adfærd
 • Engangsforeteelser eller mere systematiske gentagende adfærd
 • Situationer, hvor parterne gensidigt krænker hinanden – fx mellem kolleger, mellem leder og medarbejdere eller i mødet med borgere/kunder 
 • Mindre tilfælde af fx oplevet mangel på respekt eller mere alvorlige handlinger, som evt. kan være strafbare og kræver indgriben fra myndighedernes side. 

Hør vores samtale med Ståle om hvorfor det er vigtigt med en god klagekultur, hvad der understøtter den kan udvikle sig og hvordan I kan forebygge psykosociale ulykker.

Et kvalificeret grundlag for at afgøre
hvorvidt der er tale om egentlige sager

I Hammer&Hollænder er vi uddannede i Faktaundersøgelsen, der er en gennemprøvet metode til at afklare klager over krænkende adfærd og skabe et tilstrækkeligt grundlag for at behandle eventuelle sager.

Undersøgelsen gennemføres altid i overensstemmelse med de gældende love og regler samt virksomhedens politikker, og den resulterer i en rapport med en klar konklusion, der gør det muligt for jer at sætte punktum. Det betyder bl.a., at:

Ofte stillede spørgsmål:

Hammer & Hollænder gennemfører faktaundersøgelser for alle typer af virksomheder. 

Typisk er det HR-afdelingen, ledelsen eller en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen, der kontakter os for at få assistance.

Som eksterne konsulenter er vi upartiske og objektive, og det er med til at skabe et trygt og ligeværdigt rum for de involverede. 

Samtidig kan vi med metoderne i Faktaundersøgelsen trække nogle af alle følelserne ud af ligningen og fokusere på at skabe et sagligt vurderingsgrundlag.

Som eksterne konsulenter er vi upartiske og objektive, og den neutralitet fremmer et trygt og ligeværdigt rum for de involverede.

Med metoderne i ”Faktaundersøgelsen” skaber vi en etisk ramme der fokuserer på at skabe et sagligt vurderingsgrundlag med respekt for deltagenes oplevelser og følelser.

I kan gennemføre en forundersøgelse eller en klageundersøgelse 

Her afdækker vi hvad situationen (fx klage fra medarbejder over en leder) om der er grundlag for at igangsætte en egentlig Faktaundersøgelse.

Helt konkret gennemfører vi faktaundersøgelser som interviews med de involverede og evt. berørte parter. Målet er at tilvejebringe et sagligt og dokumenteret grundlag til at besvare følgende: 

 1. Hvor sandsynligt er det, at dét klagen går på, faktisk har fundet sted?
 2. Er der sket brud på gældende regler og normer?
 3. Hvilke konsekvenser skal et evt. brud på gældende regler og normer have? 
 4. Skal der sættes genoprettende tiltag i værk?
Download en pdf og læs mere
Seneste blog opslag
 • All Post
 • Events
 • Ikke kategoriseret
 • Inspiration
 • News
 • Samtaler
 • Viden & værktøjer
Load More

End of Content.

Gennem rådgivning, facilitering og udviklingstiltag hjælper vi med at skabe bæredygtige resultater i jeres organisation.

Vi kommer med mange års ledelses- og konsulenterfaring og har et skarpt blik for de menneskelige og opgavemæssige bundlinjer.

Vi tror på håb, humor og mennesket først og sidst.

Kontakt

Mail:
info@hammerhollaender.dk

Telefon nr:
+45 29694899

+45 51906623

CVR-nummer:
37992259

Verified by MonsterInsights