Warning: Undefined array key "status" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 293 Warning: Undefined array key "subscription" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 296 Effektiv eksekvering handler om ledelse i hverdagen.

Værktøjer

33
0-4
Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

0-5
Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Mette og Mira hjælper ledergruppens dialog frem til konstruktive beslutninger uden at tage ejerskabet og beslutningskompetencen fra dem.

0-11
Karin Støvring
Tårnby Kommune
Afdelingsleder familieafdelingen

Det har været en fornøjelse at have de to damer til at facilitere vores lederteam. De gjorde det på en top professionel måde med ideer og masser af god anerkendende praksis.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

I opfølgning på trivslen var der brug for at få hul på bylden. At det lykkedes skyldes helt sikkert, at I med stor tålmodighed, omstillingsparathed, meget lyttende og med fornemmelse for hvad der lå under overfladen, fik åbnet op for de svære dialoger. Personalet har følt sig set og hørt. Tak for et god samarbejde.

0-2
Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

0-6
Mette Heidemann
Kalundborg Kommune
Direktør

Det har været både ubesværet og trygt at samarbejde med jer. Jeg har oplevet jer som meget kompetente og professionelle i hele forløbet. I har været gode til at stille spørgsmål for at gøre opgaven og tydeligere og mere skarpvinklet, også for os selv. De workshopper og møder I har faciliteret, har været velforberedte og veldisponerede ift. tid, rammer og indhold.
Det spiller positivt ind i den sammenhæng, at I forstår børne- og ungeområdet, så vi ikke har skullet starte fra scratch med at forklare verden.
Jeg har oplevet jer begge som gode processtyrere – og det har virket godt, at I har suppleret hinanden undervejs.

Vi kan hjælpe jer med at:

  • Få værdifuld viden gennem borger- og brugerinvolvering, der kvalificerer jeres beslutningsarbejde.
  • Investere i hverdagens opgaveløsning og komme fra holdningsdiskussioner til handlinger, fx når ledelses- og værdigrundlag skal omsættes og oversættes.
  • Montere effektiv mødepraksis så det bliver jeres nye kultur.
  • Lave et service-tjek af jeres mødepraksis.
  • Holde vigtige projekter på sporet – fx bistand til projektledere og -grupper.

I velfærdsproduktionen er tid en knap resurse. Den tid vi har, skal bruges effektivt. Fra beslutninger er truffet, til resultater og ny praksis er opnået og etableret, går der tid. Den tid kalder vi for mellemtid. Mellemtid er i høj grad hverdagstid.

En effektfuldt hverdagseksekvering starter ofte i mødelokalet. I ledelse er eksekvering tæt koblet med jeres beslutningsarbejde. Sammen med jer optimerer vi arbejdet omkring beslutningerne, så de lettere og hurtigere omsættes i konkret handling. Vigtige omdrejningspunkter handler om tempo, timing og at opnå tilstrækkeligt udbytte.

Vi bistår jer så mellemtiden bliver en produktiv fase. Den viden der allerede er tilgængelig skal bringes i spil for at vurdere og kvalificere om vi er på rette vej. Hvornår er det godt nok? Er der konskvenser og forhindringer, der skal håndteres? Hvilke muligheder skal vi udnytte først?

Uanset hvilke spørgsmål I har brug for at få afklaret, sørger vi for, at svar og mulige løsninger bliver formuleret i arbejdshøjde, så I kommer videre i jeres hverdagseksekvering.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores tilgang og mulige bistand til jer. Klik på billedet herunder.

Case: Ledetråde for ledelse af dag- og klubtilbudsområdet. Tårnby Kommune

Hvad vil I egentligt med os og vores område?” Det spørgsmål blev den nytiltrådte dagtilbudschef mødt af i sin ledergruppe. Et relevant spørgmål og et godt afsæt for at lære hinanden at kende og i fællesskab at gå på jagt efter ambitioner for områdets arbejde og udvikling.

Værdiskabende dag- og klubtilbud, hvor ledelse gør forskellen – JA, det giver mening! – hvad ellers?

Sådan lød arbejdstitlen for et fælles seminar, hvor vi arbejdede med de høje krav og forventninger der stilles til at ledere skal præstere, levere og lykkes med i dagtilbud og klubber.

Rammen for arbejdet var Tårnbys ledelsesgrundlag, der gennem dialoger og konkret arbejde, blev omsat og oversat til pejlemærker for værdiskabende ledelse og god ledelsesadfærd. Disse pejlemærker blev herefter afsæt for at udfolde og arbejde med nogle af de dilemmaer, ledelsesarbejdet altid er fyldt af.

Som forberedelse til seminaret havde alle lederne formuleret konkrete dilemmaer, de havde særlig brug for at, der blev arbejdet med. Det resulterede i en dilemmabørs, hvor den enkelte leder sammen med andre kolleger investerede sin tid i at finde konkrete handlemuligheder og løsninger. I afdækningen af dilemmaer blev det klart at nogle af dem vedrørte områder, der var handlinger igang på eller at det var områder chefen skulle håndtere fordi der var brug samarbejde udover eget center.

Arbejdsformerne på seminaret vekslede mellem fælles drøftelser og arbejde i mindre grupper, så der også var anledning til at lære hinanden bedre at kende, og sammen at tale om udfordringer, muligheder og skarpe prioriteringer af, hvad der skal handles på, og hvordan det kan gøres.

Når produktiviteten er høj, stemningen er god og forventningerne er store, er kunsten at afrunde arbejdet og lave konkrete aftaler om de næste skridt – for i morgen er det hverdag igen. Lederne afsluttede de todages arbejde med at mødes i de organisatoriske enheder, de til hverdag er tættest på, for at lave aftaler om deres næste skridt.