Strategi, retning & prioritering

33

Vi kan hjælpe jer med:

  • Konkret og handlerettet strategi- og analysearbejde i direktionen.
  • Udvikling af kerneopgaven der giver mening i hele organisationen.
  • Strategi når nye forretningsområder skal opdyrkes.
  • Kritiske venner og supportering af ledelsesteam når forandringer skal blive til ny praksis.
  • Projektledelse og -tilrettelæggelse i konkrete projekter.

Vi hjælper jer med at gøre jeres strategiarbejde til et redskab og ikke bare et stykke papir. Forandringer er et vilkår hver dag. Det kalder på tid til at stoppe op og fokusere og prioritere. Risici skal vurderes, interessenter skal håndteres og resurser prioriteres.

Vi har succes med at skabe resultater i en hverdag hvor der er behov for kompleksitetshåndtering under stor forandringshastighed, vilkår der konstant påvirker strategiarbejdet.

Den skarpe strategi sætter den nødvendige kurs og tegner retningen for de næste konkrete skridt. En central nøgle til vellykket forandringsledelse er klar og hyppig kommunikation og dialog med alle led af organisationen.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp til jer. Klik på billederne herunder.

Case: Strategiværksted i tider med vækst og forandring. Habitus.

Over de seneste 10 år er Habitus vokset fra at være en lille virksomhed med en håndfuld ansatte til at være en mellemstor virksomhed med omkring 400 ansatte.

Der var behov for at direktion og ejere trak i arbejdstøjet for at lægge en strategi for organisationens konsolidering og fortsatte udvikling. Over et par arbejdsdage blev stillet skarpt på ambitionerne og identificeret strategiske udfordringer og muligheder. Samtidig med at tydelige principper for at styre omkostning og investering i fortsat vækst og konsolidering blev diskuteret. Det blev omsat i konkrete aftaler om det næste: Hvad skulle afklares i organisationen og på kommende møder. Hvem løb med hvilke opgaver, og vigtigst af alt, hvad skulle kommunikeres ud til resten af organisationen for at bringe strategien udover rampen.

Stabilitet og fleksibilitet – arbejdsro i tider med vækst og forandring var den samlede overskrift for strategiarbejdet, der spændte bredt: Hvilke kompetencer, har vi brug for at få tilført? Hvad er rette tempo og timing ved onboarding og ikrafttrædelse af ny ledelsesstruktur? Hvordan fastholder og udvikler vi et fortsat stærkt brand og effektiv kultur?

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

Henrik Madsen
Sorø Kommune
Centerchef

En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig!
Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted.

Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.