Samspil med værdi

33

Vi kan hjælpe med:

  • Kapacitetsopbygning i chef- og ledergrupper med fokus på samspil og styring fx når der skal ske prioritering af resurser, kompetenceudvikling og udvikles strukturer, der tager ønsket om stærkt samarbejde alvorligt.
  • Stærke feedback-kulturer og feedback som effektivt ledelsesredskab.
  • Organisatorisk følgeskab, der fremmer arbejdet med kerneydelsen.
  • Arbejde med sammenhænge og koblinger mellem bureaukrati og kvalitet i kerneopgaven.

Vi har erfaring med at etablere professionel tillid og organisatorisk følgeskab gennem forløb og indsatser, der hjælper jer med:

At komme godt på vej i at udnytte muligheder og håndtere dilemmaer, der knytter sig til nye former samspil, kontrol og adgang til hinanden i et stærkt samarbejde om kerneopgaven gennem oplæg, konkrete redskaber og træning af ny praksis.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp til jer. Klik på billederne herunder.

Case: Samspils-strategi. Center for Sundhed og Ældre, Hvidovre Kommune

Den nytiltrådte centerchef havde brug for at samle sin ledelsesgruppe. Centerstrukturen var forholdsvis ny, og alle lederne havde et ønske om at identificere ambitionerne for området og sammen tegne retningen for et stærkt samspil på tværs af de forskellige områder.

Rammen for arbejdet var, at få strategien til at blive et dynamisk redskab, der fremadrettet er rygraden og mindsettet i centrets opgaveløsning – den fælles guideline for ledelse og samspil. En samspilsstrategi skal være en fælles referenceramme som giver os et fælles fundament og udgangspunkt for at kunne indgå i væsentlige værdi-drøftelser – både om tilgang og effekt. At arbejde strategisk med at udvikle og vedligeholde et stærkt samspil er ikke stort forkromet udviklingsprojekt men skal knytte an til de opgaver og situationer, hvor samspillet udspiller sig i hverdagen.

Henover et indledende halvdagsmøde og et efterfølgende 2-dages seminar tog ledelsesgruppen de første vigtige skridt i arbejdet med strategien:

  • På det indledende halvdagsmøde arbejdede vi med ledelsesgruppen om at afstemme deres forventninger og billeder af, hvad en strategi skal kunne bruges til i hverdagen, og hvordan de ser muligheder og udfordringer for udviklingen af arbejdet på deres område.
  • Materialet fra mødet blev bearbejdet og resulterede i første udkast til centrets Samspilsstrategi. Samspilsstrategien fik fire tandhjul – fokusområder – som de centrale omdrejningspunkter for et styrket samspil i ledelsesgruppe og dermed hele centret
  • På det to-dages strategi-seminar arbejdede ledelsesgruppen for hvert tandhjul med at gå tæt på oplevede muligheder og udfordringer i nutids-situationen, afstemme ambitioner for et styrket samspil i fremtiden, og formulere centrale budskaber til brug for næste skridt, når strategien skal møde næste ledelseslag, MED-udvalg og medarbejdere og omsættes i hverdagen.

Arbejdet med strategien blev koblet til konkrete cases og hverdagsbeskrivelser og de ambitioner og ønsker for fremtiden lederne havde. Centrale problematikker og nedslag handler fx om at borgeren skal opleve, at der bliver kommunikeret på tværs – det skal være mindre slidsomt at være borger, og om styrket samspil som nøgle til at styrke den faglige stolthed og arbejdsglæde, fordi der sættes fælles mål og bruges tid på at skabe gode resultater for borgeren fremfor tid på at løse misforståelser.

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Karin Støvring
Tårnby Kommune
Afdelingsleder familieafdelingen

Vores lederteam strækker sig over store forskelle i personlige og faglige tilgange og præferencer. Derfor var det en særlig stor opgave at få os alle til at finde et fælles fokus og behov i gruppen. Mira og Mette hjalp os til at få finde frem til hvad der er fælles og forskelligt, og ikke mindst hvad vi fremover kan og skal gøre sammen.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte og vi er godt på vej.