Samspil med værdi

3 3

Vi kan hjælpe med:

  • Kapacitetsopbygning i chef- og ledergrupper med fokus på samspil og styring fx når der skal ske prioritering af resurser, kompetenceudvikling og udvikles strukturer, der tager ønsket om stærkt samarbejde alvorligt.
  • Stærke feedback-kulturer og feedback som effektivt ledelsesredskab.
  • Organisatorisk følgeskab, der fremmer arbejdet med kerneydelsen.
  • Arbejde med sammenhænge og koblinger mellem bureaukrati og kvalitet i kerneopgaven.

Vi har erfaring med at etablere professionel tillid og organisatorisk følgeskab gennem forløb og indsatser, der hjælper jer med:

At komme godt på vej i at udnytte muligheder og håndtere dilemmaer, der knytter sig til nye former samspil, kontrol og adgang til hinanden i et stærkt samarbejde om kerneopgaven gennem oplæg, konkrete redskaber og træning af ny praksis.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp til jer. Klik på billederne herunder.

Case: Samspils-strategi. Center for Sundhed og Ældre, Hvidovre Kommune

Den nytiltrådte centerchef havde brug for at samle sin ledelsesgruppe. Centerstrukturen var forholdsvis ny, og alle lederne havde et ønske om at identificere ambitionerne for området og sammen tegne retningen for et stærkt samspil på tværs af de forskellige områder.

Rammen for arbejdet var, at få strategien til at blive et dynamisk redskab, der fremadrettet er rygraden og mindsettet i centrets opgaveløsning – den fælles guideline for ledelse og samspil. En samspilsstrategi skal være en fælles referenceramme som giver os et fælles fundament og udgangspunkt for at kunne indgå i væsentlige værdi-drøftelser – både om tilgang og effekt. At arbejde strategisk med at udvikle og vedligeholde et stærkt samspil er ikke stort forkromet udviklingsprojekt men skal knytte an til de opgaver og situationer, hvor samspillet udspiller sig i hverdagen.

Henover et indledende halvdagsmøde og et efterfølgende 2-dages seminar tog ledelsesgruppen de første vigtige skridt i arbejdet med strategien:

  • På det indledende halvdagsmøde arbejdede vi med ledelsesgruppen om at afstemme deres forventninger og billeder af, hvad en strategi skal kunne bruges til i hverdagen, og hvordan de ser muligheder og udfordringer for udviklingen af arbejdet på deres område.
  • Materialet fra mødet blev bearbejdet og resulterede i første udkast til centrets Samspilsstrategi. Samspilsstrategien fik fire tandhjul – fokusområder – som de centrale omdrejningspunkter for et styrket samspil i ledelsesgruppe og dermed hele centret
  • På det to-dages strategi-seminar arbejdede ledelsesgruppen for hvert tandhjul med at gå tæt på oplevede muligheder og udfordringer i nutids-situationen, afstemme ambitioner for et styrket samspil i fremtiden, og formulere centrale budskaber til brug for næste skridt, når strategien skal møde næste ledelseslag, MED-udvalg og medarbejdere og omsættes i hverdagen.

Arbejdet med strategien blev koblet til konkrete cases og hverdagsbeskrivelser og de ambitioner og ønsker for fremtiden lederne havde. Centrale problematikker og nedslag handler fx om at borgeren skal opleve, at der bliver kommunikeret på tværs – det skal være mindre slidsomt at være borger, og om styrket samspil som nøgle til at styrke den faglige stolthed og arbejdsglæde, fordi der sættes fælles mål og bruges tid på at skabe gode resultater for borgeren fremfor tid på at løse misforståelser.