Rådgivning & coaching

33

Ledelse kan være ensomt – og samtidig er ingen alene på arbejde. Vi hjælper dig med at skabe engagement gennem handlinger og kommunikation. I Hammer&Hollænder tilbyder vi rådgivning og coaching til ledere på alle niveauer. Vores tilgang er, at hjælpe dig med at omsætte, oversætte og fortsætte dit ledelsesarbejde, og der findes ikke quick fixes.

Rådgivning og coaching kan tilrettelægges som enkeltstående møder eller længere forløb – det kommer an på dit behov, og vi spørger altid – hvor lidt kan du nøjes med?

Kontakt os på info@hammerhollaender.dk

Case: Er du til salg? Klubben af freelancere og selvstændige hos Magistrenes årlige medlemsseminar

Arbejdet som selvstændig er på mange måder et ensomt job. Og særligt arbejdet med at forfine og udvikle sine salgsteknik, er vanskeligt at gøre alene. Som facilisatorer ved det årlige medlemsseminar for freelancere og selvstændige hos Magistrene havde vi fået opdraget: Jeg skaber merværdi – hvordan for jeg merpris for det?

På planlægningsmødet talte vi os ind på behovet for et seminar, hvor deltagerne skulle have inspirationsoplæg og gode rammer for at indgå i gensidig dialog og erfaringsudveksling om oplevede udfordringer og mulige strategier, når du som selvstændig og freelancer skal sætte din viden til salg.

Med det afsæt blev det indledende opdrag skærpet og det centrale spørgsmål fik et tvist så fokus på dialogen med en potentiel kunde kom til at handle om: Nu skal du høre, hvorfor og hvordan et samarbejde med mig giver (fuld) valuta for pengene.

Medlemsseminaret blev tilrettelagt som en fælles arbejdsramme, hvor de mange erfaringer med salg og måder at ha’ det med salg på kunne udveksles og inspirere hinanden. Der blev blandt andet arbejdet med at stille skarpt på det store WHY, som afsæt for at styrke sin dialog med potentielle kunder, ved at tænde en drøm om noget andet og bedre, konkrete løsninger på dilemmaer, der giver følelsesmæssig bøvl i hverdagen.

Den store diversitet i gruppen gav gode muligheder for at blive skarp på sit eget marked, og formulere konkrete beskrivelser og at identificere konkurrenter, muligheder og trusler. Gennem dialoger med andre deltagere, blev den enkeltes egen markedsforståelse udfordret og perspektiveret.

Som sidste element på seminaret trænede deltagerne konkrete salgssituationer. På skift spillede de en gennemført eller en kommende salgssituation igennem og fik konkret feedback og feedforward fra de øvrige i gruppen, hvorefter situationen blev genspillet.

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Anne Tang Thomsen, Bestyrelsesrepræsentant, landsklubben for freelancere og selvstændige DM

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

Henrik Madsen
Sorø Kommune
Centerchef

En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig!
Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted.

Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.