Warning: Undefined array key "status" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 293 Warning: Undefined array key "subscription" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 296 Psykisk arbejdsmiljø - praktiske skridt der virker og giver arbejdsro

Psykisk arbejdsmiljø

33
0-10
Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

0-12
Dorte Jeppesen
Børnehusene, Furesø Kommune
Daglig leder

Vi har både fået konkrete redskaber og er nået et vigtigt stykke i at opbygge en stærk feedbackkultur, der gør os bedre sammen i det daglige som kolleger og skarpe på børnenes læring. Kort sagt: Vi hjælper hinanden med at blive bedre – hver dag.

0
Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.

Arbejdsmiljørådgivning der giver struktur og retning på dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

  • Lav en handleplan der lever op til Arbejdstilsynets krav
  • Brug samarbejdsorganisation og gør MED til et aktiv
  • Få praktiske greb og gode løsninger på det, der presser, generer og bøvler i hverdagen
  • Kom videre i dit ledelsesarbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Vi sætter en ære i at komme før Arbejdstilsynet. I samarbejdet med jer trækker vi på mange års praktisk erfaring med fx:

  • At sætte trivsel og arbejdslyst på dagsordenen og tage de nødvendige samtaler om det, der presser.
  • Bistand til ledere og ledergrupper der skal gennemføre og følge op på APV, trivselsmålinger og lederevalueringer.
  • Arbejde med social kapital som redskab til at skabe arbejdsro, arbejdslyst og engagement

Case: En stærk feedbackkultur – sammen går vi professionelt på arbejde. Børnehusene, Furesø

Når vi giver og modtager feedback, er der noget på spil – og vi er selv på spil. At udvikle og vedligeholde en stærk feedbackkultur kræver, at der på arbejdspladsen er styr på fælles aftaler og strukturer. Det er fundamentet for at give ro til fordybelse og skabe rum for feedback som relevant forstyrrelse. Samtidig er det en forudsætning, at relationerne blandt kolleger er præget af tillid og tryghed for at kunne gå til hinanden, bede om hjælp og sparring og at kunne gribe ind i hinandens arbejde og drøfte, “hvad er godt nok”.

I et forløb over 5 personalemøder af 2 timers varighed arbejdede personalegruppen i Børnehusene med:

  • Strukturer for hverdagen, som giver arbejdslyst og ro til fordybelse i arbejdet med børnene. Aftaler om feedback som del af hverdagen – hvordan og hvornår.
  • At være aktiv modtager af feedback – at holde øje med egne reaktioner og behov, og mulige redskaber og teknikker til selv at tage stilling og ansvar så du som modtager får mest mulig ud feedbacken.
  • At sætte tydelige mål for feedback og vælge den rigtige form i den konkrete situation, så feedback bliver en relevant forstyrrelse.

Henover møderne var der behov for at gå tæt på hinanden. Der blev udvist mod til at få talt ærligt om oplevelser og situationer fra hverdagen, der var brug for at ændre. Selvom det var hårdt og krævende, var den fælles ledetråd for den praksis der skulle styrkes, et stærkt ønske om, at: Vi hjælper hinanden med at blive bedre – hver dag.