Person- & teamprofiler

33

Vi har altid os selv med på arbejde. Person- og teamprofilerne giver et sprog for at tale om personlige tilgange og foretrukne måder at indtage den professionelle rolle og indgå i samarbejde med hinanden. 

Brug person- og teamprofiler, som afsæt for at udvikle samarbejdet om fælles resultater og til at skabe rum til personlig udvikling i fællesskab. 

Vi anvender PeopleTools person- og samarbejdsprofiler

Profilerne er udviklet i dansk sammenhæng og har sin styrke i at rette blikket både mod den enkeltes tilgang og foretrukne handlemåder og mod de arbejdsrelaterede forhold.

For ledergrupper udarbejdes altid:

  • En fuld personprofil med individuel tilbagemeldingssamtale til hver leder forud for arbejdet med en fælles teamprofil.

Faktablad om personprofilen kan hentes her

For medarbejderteam kan vælges mellem:

  • En fuld personprofil med individuel tilbagemelding før arbejdet med fælles teamprofil.
  • Samarbejdsprofil, hvor hver deltager udfylder et kortere profilspørgeskema. Tilbagemeldingen sker på en temadag for hele teamet.

Faktablad om samarbejdsprofilen kan hentes her

Case: Udviklingstendenser og behov i ledelsen af BKF-området. 

Oplæg og dialog i netværket for Børne- og Kulturchefer, Sjælland 

Forventningerne er høje til udvikling og omstilling med skarpt fokus på kerneopgaven. Centrale tendenser handler om stærkt samarbejde på tværs, inddragelse af borgere og kald på afbureaukratisering. Tendenser der giver forskellige former for pres på opgaven for Børne- og kulturcheferne.

Oplægget gav bud på, hvad presset handler om, mulige udviklingstiltag og måder at håndtere det på. Undervejs blev deltagerne inviteret til dialog og erfaringsudveksling om, hvad der er afgørende for at lykkes med forandring og omstilling, og om hvad det kræver af konkret ledelseshandling.

To centrale omdrejningspunkter for oplægget og dialogen var:

  • Igår-Idag-Imorgen – det nære perspektiv. Fordi der når vi skal lykkes med forandring og omstilling er brug for at omsætte og oversætte visioner, mål og strategier til handling. Der skal skabes “mening med galskaben”og det vi skal lykkes med skal bringes i (sam)arbejdshøjde. Resurser skal mobiliseres – også når de er knappe eller pressede og at lykkes med omstilling kræver at du som leder tør gå i nærkontakt med arbejdslysten.
  • Kritik som kompetence og drivkraft. Fordi der er brug for at tage anerkendelsen alvorligt – og at undgå at glide i bananskrællen. Ledelse handler om at håndtere og udøve pres på tilpasse måder. Mangeartede interesser, krav og forventninger til kvalitet er i spil, og ledelse med kritik handler i høj grad om at opbygge og vedligeholde en stærk feedback-kultur, hvor vi kan gå til hinanden i samspillet om kerneopgaven.
Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

Henrik Madsen
Sorø Kommune
Centerchef

En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig!
Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted.

Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.