Person- & teamprofiler

33
0-16
Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

0-11
Karin Støvring
Tårnby Kommune
Afdelingsleder familieafdelingen

Vores lederteam strækker sig over store forskelle i personlige og faglige tilgange og præferencer. Derfor var det en særlig stor opgave at få os alle til at finde et fælles fokus og behov i gruppen. Mira og Mette hjalp os til at få finde frem til hvad der er fælles og forskelligt, og ikke mindst hvad vi fremover kan og skal gøre sammen.

Vi har altid os selv med på arbejde. Personprofil og teamprofilerne giver et sprog for at tale om personlige tilgange og foretrukne måder at indtage den professionelle rolle og indgå i samarbejde med hinanden. 

Brug person- og teamprofiler, som afsæt for at udvikle samarbejdet om fælles resultater og til at skabe rum til personlig udvikling i fællesskab. 

Vi anvender PeopleTools person- og samarbejdsprofiler

Profilerne er udviklet i dansk sammenhæng og har sin styrke i at rette blikket både mod den enkeltes tilgang og foretrukne handlemåder og mod de arbejdsrelaterede forhold.

For ledergrupper udarbejdes altid:

  • En fuld personprofil med individuel tilbagemeldingssamtale til hver leder forud for arbejdet med en fælles teamprofil.

Faktablad om personprofil kan hentes her

For medarbejderteam kan vælges mellem:

  • En fuld personprofil med individuel tilbagemelding før arbejdet med fælles teamprofil.
  • Samarbejdsprofil, hvor hver deltager udfylder et kortere profilspørgeskema. Tilbagemeldingen sker på en temadag for hele teamet.

Faktablad om samarbejdsprofilen kan hentes her

Case: Styrket samspil i chefgruppen på BKF-området Tårnby Kommune

På et to-dages seminar satte direktøren sammen med sine seks chefer samarbejdet i chefgruppen under lup. Flere nye ledere var kommet til i gruppen og samtidig stod gruppen med en fornemmelse af, at der er meget der fungerer godt men vi må kunne få mere ud af samarbejdet!  

Forud for seminaret fik alle en personlig tilbagemelding på en individuel personprofil, som på seminaret blev suppleret af en fælles samarbejdsprofil. I arbejdet henover de to dage gav det afsæt for at gå tæt på både inderside og yderside af chefgruppens samspil.

Arbejdet med profilerne gav rammen for at se på samarbejdsstil og kommunikationsstil, forskellige tilgange, samspil og mulige sammenstød. Omsat til ledelse i arbejdshøjde kom dialogen til at handle om: Hvornår er det nemt – og hvornår er det svært og bare irriterende? Hvad styrer vi efter i vores ledelse – hver for sig og sammen? Hvad kan vi konkret gøre for at få mere ud af vores ledermøder? Hvordan stiller vi os til rådighed og giver adgang til sparring, problemløsning og brug af hinanden som mod- og medspil?

Forløbet – Vores rolle og ydelser i opgaven

  • Facilitering af 2-dages seminar
  • Individuelle personprofiler inkl. 1,5 times tilbagemeldingssamtale
  • Samarbejdsprofil
  • Struktureret skriftlig opsamling
  • Planlægningsmøde og opfølgning med direktøren

Her kan du læse vores databehandleraftale med PeopleTools