Ledelse af forandring

3 3

Vi er jeres projektmakker, når I skal lykkes med forandring af:

  • Større omstruktureringer fx nye forvaltnings- og centerstrukturer, udflytninger af arbejdspladser.
  • Sammenlægning af institutioner og administrative enheder.
  • Jeres tværfaglige samarbejde.
  • Ledelsesgrundlag og værdier der giver effekt i praksis.

Forandring af organisationens strukturer, effektivt samspil og brug af resurser handler om meget mere end at vedtage et nyt organisationsdiagram.

Udvikling skal skabe fremdrift i driften og samtidig presser forandringer altid både driften og kulturen. Organisationsudvikling lykkes i balance mellem opløsning af noget gammelt og skabelse af noget nyt.

Vi hjælper med de praktiske greb, så alle aktører bliver aktive og engagerede, og så utryghed og modstand håndteres.

Vi varetager opgaver, der spænder fra den fulde projektledelse til oplæg på seminarer og møder, eller coaching og afklaringssamtaler for enkelte ledere og medarbejdere. I samarbejdet med jer trækker vi på mange års erfaring med at lede og indgå som udviklingspartnere i en bred vifte af forandringsprojekter: Kommunesammenlægning, skolelukning, sammenlægning af institutioner og interne organisationsændringer som fx. centerstruktur, områdeledelse, matrixorganisering og koncernledelse.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp til jer. Klik på billederne herunder.

Case: Lederudvikling, der giver stabilitet og arbejdsro. Habitus

I første halvår af 2017 samarbejdede vi med virksomheden Habitus i et lederudviklingsforløb, der involverede alle niveauer. Virksomheden var vokset og dens strukturer forandrede sig.

Forløbet havde et dobbelt fokus på at være leder i forandringer og af forandringer. På temadage for de lokale ledergrupper og et fælles lederseminar blev arbejdet med at kvalificere lederrollen, afstemme samarbejdsforventninger og gøre erfaringer med at udfylde ledelsesrummet i de nye rammer.

Hvert ledelsesteam fik mulighed for at pege på, hvad der særligt skulle arbejdes med for at bringe dem videre i deres ledelsesarbejde og samspil. Nedslag i de forskellige ledergrupper var fx at lære hinanden bedre at kende. Udvikle samarbejdet så vi leder i samme retning og får omsat gode intentioner til handling i hverdagen. Eller hvordan vi bedriver nærværende ledelse og tilstrækkelig kommunikation – også når “evig mangel på tid” og store afstande er et vilkår for ledelsesarbejdet. Trådene blev samlet på det fælles seminar, hvor alle ledere var samlet.

Case: Fælles fortælling om vores værdier, gode rutiner og redskaber i hverdagen. Birkhøj, Furesø

Birkhøj er en integreret institution der ligger i Farum Midtpunkt i Furesø Kommune. Over de seneste år er institutionen vokset, og der er kommet flere børn og kolleger til. Derfor var der brug for at stoppe op og bruge en fælles personaledag på at tale om den fælles institution, de fælles værdier, styrker og gode praksisser.

Institutionens leder lagde vægt på, at dagen skulle bidrage til at få omsat og forankret et nyligt udarbejdet værdigrundlag og tage fat i spørgsmål som: Hvad betyder det, at vi lægger vægt på disse værdier og værner om disse traditioner? Hvad har værdierne med hverdagens arbejde at gøre? Lad os bruge værdierne mere aktivt til at vise vores styrker og ambitioner og holde os selv i ørene, når vi skal  leve op til “at dét er varen, du får hos os”.

Hun var opmærksom på institutionens høje ambitionsniveau for traditioner og faste aktiviteter i årshjulet og at der var flere pædagogiske fokusområder, som der skulle sættes fælles retning og kraft på.

Med det afsæt blev arbejdet på personaledagen tilrettelagt i tre dele:

  • Birkhøj – værdierne på arbejde: Fælles arbejde med fortællingen om vores særlige styrker, hvad er vi særlige stolte af? Hvad kendetegner Birkhøj med udgangspunkt i institutionens tre værdier: Børnefællesskaber, Imødekommenhed og Udeliv.
  • Birkhøj – vores fælles hus: Arbejde i grupper på tværs med gode rutiner og redskaber til det faglige arbejde i hverdagen. Konkret blev der arbejdet med fire fokusområder: Sproglige læringsmiljøer, Digitale rutiner, Tid til dokumentation og Organisering af hverdagen.
  • Birkhøj – på arbejde imorgen: Opsamling i hver afdeling, hvor gode ideer og overvejelser fra arbejdet på tværs blev omsat til konkrete aftaler. En fælles afsluttende opsamling og aftaler for, hvordan dagens arbejde skulle tages med videre og handles på.

Den røde tråd for dagens arbejde var, at få værdierne til at leve og få aftaler og gode faglige intentioner omsat til hverdag. I drøftelserne blev der lagt vægt på både dét, der virker, dét de gerne vil lykkes bedre med, og på hvad de næste konkrete skridt skal være.

Dejligt at tale sammen på tværs af huset – Rart at konstatere, at vi er enige om vores værdier – var udsagn, der rammede dagens intentioner og afsluttende resultater ind og gav en gensidig oplevelse af, at ønsket om at hjælpe hinanden til at blive bedre var tilstede i rummet og et stærkt fundament fremadrettet.