Kritisk ledelse

33

Vi kan hjælpe jer med:

  • Oplæg og viden om hvad det kritiske lederskab og kritik som professionel drivkraft betyder for ledelsesarbejdet og organisationsudvikling.
  • Værktøjer og træning af kritisk dialog i organisationen – kritisk omsat til praksis og bragt i arbejdshøjde i jeres organisation.
  • Indblik, klarhed og ejerskab – de første erfaringer og jeres næste skridt i arbejdet med kritik.

Indsatser kan omfatteoplæg, temadage, træningsforløb, kortlægning, coaching og rådgivning individuelt og til grupper. Arbejdet med kritik tager afsæt i de konkrete situationer I gerne vil lykkes med. Læs mere i dokumentet nedenfor.

Kritik som professionel drivkraft handler om meget mere end at udtrykke en vurdering eller at ytre en følelse af, at noget er galt eller ikke slår til.

Kritik som professionel tilgang bidrager til håndtere kompleksitet og forskellige former for pres. Pres er et vilkår i offentlige organisationer, hvor rækken af bundlinjer og interesser, der skal balanceres, er nærmest uendelig.

Mere om vores mindset

Læs vores blog Dyrk kritik som professionel drivkraft.

Vores mindset er inspireret af ledelsesantologien Den kritiske leder, redigeret af Karsten Mellon og udgivet juni 2017 på Dafolo.

Case: Udviklingstendenser og behov i ledelsen af BKF-området. 

Oplæg og dialog i netværket for Børne- og Kulturchefer, Sjælland 

Forventningerne er høje til udvikling og omstilling med skarpt fokus på kerneopgaven. Centrale tendenser handler om stærkt samarbejde på tværs, inddragelse af borgere og kald på afbureaukratisering. Tendenser der giver forskellige former for pres på opgaven for Børne- og kulturcheferne.

Oplægget gav bud på, hvad presset handler om, mulige udviklingstiltag og måder at håndtere det på. Undervejs blev deltagerne inviteret til dialog og erfaringsudveksling om, hvad der er afgørende for at lykkes med forandring og omstilling, og om hvad det kræver af konkret ledelseshandling.

To centrale omdrejningspunkter for oplægget og dialogen var:

  • Igår-Idag-Imorgen – det nære perspektiv. Fordi der når vi skal lykkes med forandring og omstilling er brug for at omsætte og oversætte visioner, mål og strategier til handling. Der skal skabes “mening med galskaben”og det vi skal lykkes med skal bringes i (sam)arbejdshøjde. Resurser skal mobiliseres – også når de er knappe eller pressede og at lykkes med omstilling kræver at du som leder tør gå i nærkontakt med arbejdslysten.
  • Kritik som kompetence og drivkraft. Fordi der er brug for at tage anerkendelsen alvorligt – og at undgå at glide i bananskrællen. Ledelse handler om at håndtere og udøve pres på tilpasse måder. Mangeartede interesser, krav og forventninger til kvalitet er i spil, og ledelse med kritik handler i høj grad om at opbygge og vedligeholde en stærk feedback-kultur, hvor vi kan gå til hinanden i samspillet om kerneopgaven.
Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Karin Støvring
Tårnby Kommune
Afdelingsleder familieafdelingen

Vores lederteam strækker sig over store forskelle i personlige og faglige tilgange og præferencer. Derfor var det en særlig stor opgave at få os alle til at finde et fælles fokus og behov i gruppen. Mira og Mette hjalp os til at få finde frem til hvad der er fælles og forskelligt, og ikke mindst hvad vi fremover kan og skal gøre sammen.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte og vi er godt på vej.