Kritisk ledelse

3 3

Vi kan hjælpe jer med:

  • Oplæg og viden om hvad det kritiske lederskab og kritik som professionel drivkraft betyder for ledelsesarbejdet og organisationsudvikling.
  • Værktøjer og træning af kritisk dialog i organisationen – kritisk omsat til praksis og bragt i arbejdshøjde i jeres organisation.
  • Indblik, klarhed og ejerskab – de første erfaringer og jeres næste skridt i arbejdet med kritik.

Indsatser kan omfatteoplæg, temadage, træningsforløb, kortlægning, coaching og rådgivning individuelt og til grupper. Arbejdet med kritik tager afsæt i de konkrete situationer I gerne vil lykkes med. Læs mere i dokumentet nedenfor.

Kritik som professionel drivkraft handler om meget mere end at udtrykke en vurdering eller at ytre en følelse af, at noget er galt eller ikke slår til.

Kritik som professionel tilgang bidrager til håndtere kompleksitet og forskellige former for pres. Pres er et vilkår i offentlige organisationer, hvor rækken af bundlinjer og interesser, der skal balanceres, er nærmest uendelig.

Mere om vores mindset

Læs vores blog Dyrk kritik som professionel drivkraft.

Vores mindset er inspireret af ledelsesantologien Den kritiske leder, redigeret af Karsten Mellon og udgivet juni 2017 på Dafolo.

Case: Udviklingstendenser og behov i ledelsen af BKF-området. 

Oplæg og dialog i netværket for Børne- og Kulturchefer, Sjælland 

Forventningerne er høje til udvikling og omstilling med skarpt fokus på kerneopgaven. Centrale tendenser handler om stærkt samarbejde på tværs, inddragelse af borgere og kald på afbureaukratisering. Tendenser der giver forskellige former for pres på opgaven for Børne- og kulturcheferne.

Oplægget gav bud på, hvad presset handler om, mulige udviklingstiltag og måder at håndtere det på. Undervejs blev deltagerne inviteret til dialog og erfaringsudveksling om, hvad der er afgørende for at lykkes med forandring og omstilling, og om hvad det kræver af konkret ledelseshandling.

To centrale omdrejningspunkter for oplægget og dialogen var:

  • Igår-Idag-Imorgen – det nære perspektiv. Fordi der når vi skal lykkes med forandring og omstilling er brug for at omsætte og oversætte visioner, mål og strategier til handling. Der skal skabes “mening med galskaben”og det vi skal lykkes med skal bringes i (sam)arbejdshøjde. Resurser skal mobiliseres – også når de er knappe eller pressede og at lykkes med omstilling kræver at du som leder tør gå i nærkontakt med arbejdslysten.
  • Kritik som kompetence og drivkraft. Fordi der er brug for at tage anerkendelsen alvorligt – og at undgå at glide i bananskrællen. Ledelse handler om at håndtere og udøve pres på tilpasse måder. Mangeartede interesser, krav og forventninger til kvalitet er i spil, og ledelse med kritik handler i høj grad om at opbygge og vedligeholde en stærk feedback-kultur, hvor vi kan gå til hinanden i samspillet om kerneopgaven.