Hvis du har lyst…

3 3

Vores entreprenørskab bygger på en nysgerrighed for at gå nye veje. Vi tilrettelægger og afholder også “Middage i mellemtiden” og “Meningsfulde morgener”, hvor forskellige temaer bliver drøftet og bragt i spil ved brug af flere sanser og perspektiver. Hvis I mangler den helt rigtige idé til jeres kommende personaledag, lederseminar eller forretningsmiddag, er vi altid klar til at afsøge muligheder sammen med jer.

Kontakt os på info@hammerhollaender.dk

Case: Er du til salg? Klubben af freelancere og selvstændige hos Magistrenes årlige medlemsseminar

Arbejdet som selvstændig er på mange måder et ensomt job. Og særligt arbejdet med at forfine og udvikle sine salgsteknik, er vanskeligt at gøre alene. Som facilisatorer ved det årlige medlemsseminar for freelancere og selvstændige hos Magistrene havde vi fået opdraget: Jeg skaber merværdi – hvordan for jeg merpris for det?

På planlægningsmødet talte vi os ind på behovet for et seminar, hvor deltagerne skulle have inspirationsoplæg og gode rammer for at indgå i gensidig dialog og erfaringsudveksling om oplevede udfordringer og mulige strategier, når du som selvstændig og freelancer skal sætte din viden til salg.

Med det afsæt blev det indledende opdrag skærpet og det centrale spørgsmål fik et tvist så fokus på dialogen med en potentiel kunde kom til at handle om: Nu skal du høre, hvorfor og hvordan et samarbejde med mig giver (fuld) valuta for pengene.

Medlemsseminaret blev tilrettelagt som en fælles arbejdsramme, hvor de mange erfaringer med salg og måder at ha’ det med salg på kunne udveksles og inspirere hinanden. Der blev blandt andet arbejdet med at stille skarpt på det store WHY, som afsæt for at styrke sin dialog med potentielle kunder, ved at tænde en drøm om noget andet og bedre, konkrete løsninger på dilemmaer, der giver følelsesmæssig bøvl i hverdagen.

Den store diversitet i gruppen gav gode muligheder for at blive skarp på sit eget marked, og formulere konkrete beskrivelser og at identificere konkurrenter, muligheder og trusler. Gennem dialoger med andre deltagere, blev den enkeltes egen markedsforståelse udfordret og perspektiveret.

Som sidste element på seminaret trænede deltagerne konkrete salgssituationer. På skift spillede de en gennemført eller en kommende salgssituation igennem og fik konkret feedback og feedforward fra de øvrige i gruppen, hvorefter situationen blev genspillet.

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Anne Tang Thomsen, Bestyrelsesrepræsentant, landsklubben for freelancere og selvstændige DM