Hverdagseksekvering – god mellemtid

33

Vi kan hjælpe jer med at:

  • Få værdifuld viden gennem borger- og brugerinvolvering, der kvalificerer jeres beslutningsarbejde.
  • Investere i hverdagens opgaveløsning og komme fra holdningsdiskussioner til handlinger, fx når ledelses- og værdigrundlag skal omsættes og oversættes.
  • Montere effektiv mødepraksis så det bliver jeres nye kultur.
  • Lave et service-tjek af jeres mødepraksis.
  • Holde vigtige projekter på sporet – fx bistand til projektledere og -grupper.

I velfærdsproduktionen er tid en knap resurse. Den tid vi har, skal bruges effektivt. Fra beslutninger er truffet, til resultater og ny praksis er opnået og etableret, går der tid. Den tid kalder vi for mellemtid. Mellemtid er i høj grad hverdagstid.

En effektfuldt hverdagseksekvering starter ofte i mødelokalet. I ledelse er eksekvering tæt koblet med jeres beslutningsarbejde. Sammen med jer optimerer vi arbejdet omkring beslutningerne, så de lettere og hurtigere omsættes i konkret handling. Vigtige omdrejningspunkter handler om tempo, timing og at opnå tilstrækkeligt udbytte.

Vi bistår jer så mellemtiden bliver en produktiv fase. Den viden der allerede er tilgængelig skal bringes i spil for at vurdere og kvalificere om vi er på rette vej. Hvornår er det godt nok? Er der konskvenser og forhindringer, der skal håndteres? Hvilke muligheder skal vi udnytte først?

Uanset hvilke spørgsmål I har brug for at få afklaret, sørger vi for, at svar og mulige løsninger bliver formuleret i arbejdshøjde, så I kommer videre i jeres hverdagseksekvering.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores tilgang og mulige bistand til jer. Klik på billedet herunder.

Case: Ledetråde for ledelse af dag- og klubtilbudsområdet. Tårnby Kommune

Hvad vil I egentligt med os og vores område?” Det spørgsmål blev den nytiltrådte dagtilbudschef mødt af i sin ledergruppe. Et relevant spørgmål og et godt afsæt for at lære hinanden at kende og i fællesskab at gå på jagt efter ambitioner for områdets arbejde og udvikling.

Værdiskabende dag- og klubtilbud, hvor ledelse gør forskellen – JA, det giver mening! – hvad ellers?

Sådan lød arbejdstitlen for et fælles seminar, hvor vi arbejdede med de høje krav og forventninger der stilles til at ledere skal præstere, levere og lykkes med i dagtilbud og klubber.

Rammen for arbejdet var Tårnbys ledelsesgrundlag, der gennem dialoger og konkret arbejde, blev omsat og oversat til pejlemærker for værdiskabende ledelse og god ledelsesadfærd. Disse pejlemærker blev herefter afsæt for at udfolde og arbejde med nogle af de dilemmaer, ledelsesarbejdet altid er fyldt af.

Som forberedelse til seminaret havde alle lederne formuleret konkrete dilemmaer, de havde særlig brug for at, der blev arbejdet med. Det resulterede i en dilemmabørs, hvor den enkelte leder sammen med andre kolleger investerede sin tid i at finde konkrete handlemuligheder og løsninger. I afdækningen af dilemmaer blev det klart at nogle af dem vedrørte områder, der var handlinger igang på eller at det var områder chefen skulle håndtere fordi der var brug samarbejde udover eget center.

Arbejdsformerne på seminaret vekslede mellem fælles drøftelser og arbejde i mindre grupper, så der også var anledning til at lære hinanden bedre at kende, og sammen at tale om udfordringer, muligheder og skarpe prioriteringer af, hvad der skal handles på, og hvordan det kan gøres.

Når produktiviteten er høj, stemningen er god og forventningerne er store, er kunsten at afrunde arbejdet og lave konkrete aftaler om de næste skridt – for i morgen er det hverdag igen. Lederne afsluttede de todages arbejde med at mødes i de organisatoriske enheder, de til hverdag er tættest på, for at lave aftaler om deres næste skridt.

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede, af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte, og vi er godt på vej. 

Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

Henrik Madsen
Sorø Kommune
Centerchef

En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig!
Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted.

Karina Møller
Dragør Kommune
Centerchef

Det har helt sikkert været rigtig godt, at I faciliterede at det blev muligt at tale sammen både på tværs og som team. Det var nødvendigt for at få skabt en bevægelse i det videre arbejde. Det bedste udbytte har vi helt klart fået ved at tale sammen omkring de spørgsmål I stillede – i virkeligheden meget enkelt, men virkningsfuldt. Dejlig positiv energi I kommer med.

Klaus Øvre Bentsen
Greve Kommune
Souschef

Forhandlingsgruppen har fået et godt fundament for de kommende forhandlinger, og vi har taget hul på at etablere et fælles professionsideal i en Greve kontekst. Den veltilrettelagte temadag gjorde at vi fik taget vigtige snakke med hinanden om, hvordan arbejdstiden tilrettelægges, og om hvilke forhold vi sammen skal tage ansvar for i arbejdet med kerneopgaven.