Hverdagseksekvering – god mellemtid

33

Vi kan hjælpe jer med at:

  • Få værdifuld viden gennem borger- og brugerinvolvering, der kvalificerer jeres beslutningsarbejde.
  • Investere i hverdagens opgaveløsning og komme fra holdningsdiskussioner til handlinger, fx når ledelses- og værdigrundlag skal omsættes og oversættes.
  • Montere effektiv mødepraksis så det bliver jeres nye kultur.
  • Lave et service-tjek af jeres mødepraksis.
  • Holde vigtige projekter på sporet – fx bistand til projektledere og -grupper.

I velfærdsproduktionen er tid en knap resurse. Den tid vi har, skal bruges effektivt. Fra beslutninger er truffet, til resultater og ny praksis er opnået og etableret, går der tid. Den tid kalder vi for mellemtid. Mellemtid er i høj grad hverdagstid.

En effektfuldt hverdagseksekvering starter ofte i mødelokalet. I ledelse er eksekvering tæt koblet med jeres beslutningsarbejde. Sammen med jer optimerer vi arbejdet omkring beslutningerne, så de lettere og hurtigere omsættes i konkret handling. Vigtige omdrejningspunkter handler om tempo, timing og at opnå tilstrækkeligt udbytte.

Vi bistår jer så mellemtiden bliver en produktiv fase. Den viden der allerede er tilgængelig skal bringes i spil for at vurdere og kvalificere om vi er på rette vej. Hvornår er det godt nok? Er der konskvenser og forhindringer, der skal håndteres? Hvilke muligheder skal vi udnytte først?

Uanset hvilke spørgsmål I har brug for at få afklaret, sørger vi for, at svar og mulige løsninger bliver formuleret i arbejdshøjde, så I kommer videre i jeres hverdagseksekvering.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores tilgang og mulige bistand til jer. Klik på billedet herunder.

Case: Ledetråde for ledelse af dag- og klubtilbudsområdet. Tårnby Kommune

Hvad vil I egentligt med os og vores område?” Det spørgsmål blev den nytiltrådte dagtilbudschef mødt af i sin ledergruppe. Et relevant spørgmål og et godt afsæt for at lære hinanden at kende og i fællesskab at gå på jagt efter ambitioner for områdets arbejde og udvikling.

Værdiskabende dag- og klubtilbud, hvor ledelse gør forskellen – JA, det giver mening! – hvad ellers?

Sådan lød arbejdstitlen for et fælles seminar, hvor vi arbejdede med de høje krav og forventninger der stilles til at ledere skal præstere, levere og lykkes med i dagtilbud og klubber.

Rammen for arbejdet var Tårnbys ledelsesgrundlag, der gennem dialoger og konkret arbejde, blev omsat og oversat til pejlemærker for værdiskabende ledelse og god ledelsesadfærd. Disse pejlemærker blev herefter afsæt for at udfolde og arbejde med nogle af de dilemmaer, ledelsesarbejdet altid er fyldt af.

Som forberedelse til seminaret havde alle lederne formuleret konkrete dilemmaer, de havde særlig brug for at, der blev arbejdet med. Det resulterede i en dilemmabørs, hvor den enkelte leder sammen med andre kolleger investerede sin tid i at finde konkrete handlemuligheder og løsninger. I afdækningen af dilemmaer blev det klart at nogle af dem vedrørte områder, der var handlinger igang på eller at det var områder chefen skulle håndtere fordi der var brug samarbejde udover eget center.

Arbejdsformerne på seminaret vekslede mellem fælles drøftelser og arbejde i mindre grupper, så der også var anledning til at lære hinanden bedre at kende, og sammen at tale om udfordringer, muligheder og skarpe prioriteringer af, hvad der skal handles på, og hvordan det kan gøres.

Når produktiviteten er høj, stemningen er god og forventningerne er store, er kunsten at afrunde arbejdet og lave konkrete aftaler om de næste skridt – for i morgen er det hverdag igen. Lederne afsluttede de todages arbejde med at mødes i de organisatoriske enheder, de til hverdag er tættest på, for at lave aftaler om deres næste skridt.

Jette Deltorp
Habitus
Direktør

Vores virksomhed er i en omstillingsfase fra pionerorganisation til stor professionel virksomhed. Mette og Mira har med styring af hjemmeopgaver, oplæg, tematiserede drøftelser og insisterende opsamling af pointer understøttet ledelsens strategiformuleringer og udarbejdelse af handleplan for implementering af ny organisation, 2. generation af vores kultur og nye veje til effektivt samarbejde.

Anne Tang Thomsen
Landsklubben for freelancere og selvstændige DM
Bestyrelsesmedlem

I fik med jeres styring og setup sat os sammen og i gang på forskellig vis både på tværs og med dem vi deler faglighed med – det fungerede virkelig godt!

Susanne Hammer-Jakobsen
Tårnby Kommune
BKF-direktør

Jeg har fået et mere klart billede af de opgaver og dilemmaer vi skal løse sammen og af diversiteten i chefgruppen. At få sat ord på det relationelle i vores samspil giver en ny dimension til at kvalificere vores samarbejde og lykkes i opgaverne.

Susanne Hauzmann
Tårnby Kommune
Konstitueret afdelingschef Dag- og Klubtilbud

Samtalen om min personprofil var meget behagelig, og gjorde at jeg reflekterede over mine svar på en anden måde, end da jeg selv sad og udfyldte profilen. Jeg kan helt sikkert bruge den efterfølgende samtale og de nye perspektiver jeg fik på mig selv, i mit videre liv.

Karin Støvring
Tårnby Kommune
Afdelingsleder familieafdelingen

Vores lederteam strækker sig over store forskelle i personlige og faglige tilgange og præferencer. Derfor var det en særlig stor opgave at få os alle til at finde et fælles fokus og behov i gruppen. Mira og Mette hjalp os til at få finde frem til hvad der er fælles og forskelligt, og ikke mindst hvad vi fremover kan og skal gøre sammen.

Nicolai Kjems
Sundhed & Ældre, Hvidovre Kommune
Centerchef

Mette og Miras styrker er, at de mestrer en kompetent facilitering med god balance mellem forskellige øvelser/opsamlinger. De har en god fornemmelse af hvornår det er tid til at åbne og lukke forskellige processer, og mestrer en fin og nænsom insisteren på udfoldelse af kompleksitet, når der skal brobygges fra det komplekse til det mere håndgribelige og konkrete output. Vi har været glade for samarbejdet, og oplevet det som særdeles udbytterigt og kvalificeret.

Inge Fabricius
Område Sydøst, Furesø Kommune
Områdeleder

Vi har fået fulgt op på trivselsmålingen og har nu en handleplan for at løse de problematikker, der har været i samarbejdet. På møderne fik I omsat det, der blev sagt mellem linjerne af personalet, til temaer og overskrifter som kunne bruges til at gå et spadeskik dybere. Det har givet nogle nye vaner og redskaber til at tale om det, der er svært. Arbejdet skal fortsætte og vi er godt på vej.