Warning: Undefined array key "status" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 293 Warning: Undefined array key "subscription" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 296 Styrk jeres feedbackkultur - brug feedback bedre og mere effektivt

Feedbackkultur

33
0-9
Søren Thorborg
Køge Kommune
SKolechef

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid.

En stærk feedbackkultur er centralt for et produktivt samarbejde hvor I lykkes med opgaverne – og en stærk feedbackkultur kommer ikke af sig selv 

Vellykket feedback kræver, at I kommer i nærkontakt med hinanden, kan krydse faglige klinger og gå tæt på hinanden som mennesker på en professionel måde. Der er noget på spil, og vi er selv på spil. 

Lær at bruge forskellige former for feedback, når du skal lykkes med

 • Styring og samarbejde på tværs i organisationen fx mellem forskellige fagområder og mellem stab og linje. 
 • Faglig ledelse og tage de vigtige og nødvendige dialoger om kvalitet i opgaveløsningen. 
 • Feedback, som kultur og redskab, der bruges i det daglige kollegiale samarbejde.

Vi holder oplæg og workshops, der giver jer:

 • Viden om, hvorfor feedback er så stærkt et redskab i ledelse, styring og samarbejde.
 • Bud på mulige minefelter, og hvordan I kommer omkring dem.
 • Redskaber til feedback, I kan bruge i jeres hverdag
 • Indsigt i, hvordan feedback virker på andre, og hvorfor.
 • Forståelse for, hvad der er på spil, når du giver og modtager feedback
 • Træning, der giver jer nye erfaringer med at give og modtage feedback – også når det er svært.

Feedback – når ledelseskæden styrer, lykkes vi bedre sammen, Center for Børn og Familier, Sorø Kommune

Center for Børn og Familier i Sorø Kommune ønskede at bringe alle ledelseslag sammen på en fælles temadag, hvor de skulle arbejde med feedback i et strategisk ledelses- og styringsperspektiv. I alt var 50 ledere og koordinatorer fra dagtilbud, skoler, PPR, støttekorps og forvaltning samlet.

Udfordringen

Vi vil skabe sammenhæng imellem ledelseskæderne og blive klogere på, hvad de vigtige dialoger handler om. Vi skal lykkes sammen, så borgerne opnår maksimalt udbytte af vores indsats.” sagde Centerchef Henrik Madsen

Løsningen

For at bringe arbejdet tættest muligt på hverdagens opgaver og behov for samarbejde, blev afsættet centerets Udviklingsaftale18 med særlig fokus på: Inklusion og nærhed Stærke børnefællesskaber og Sorøs Pædagogiske pejlemærker og Resurselandskabet. I oplæg, casearbejde og fælles dialoger, blev der arbejdet med:

 • Redskaber til ledelsesgruppens styring og strategisk samarbejde. Herunder at stille skarpt og etablere et fælles billede af NU-situationen, som grundlag for at identificere behov for og mulige konkrete handlinger, der styrker dialogen.
 • Brug af forskellige typer af feedback, når vi sammen og hver for sig skal indtage ledelsesrummet og trænge os på hos hinanden på tværs af niveauer og områder. 
 • Prioriteringer, håndtering af dilemmaer og konkrete aftaler om næste skridt.

Resultat

“En i forvejen sammentømret ledelsesorganisation er nu uadskillelig! 

Vi har lagt en plan for det videre arbejde på tværs af organisationen og hvordan vi kan understøtte det. Dagen blev styret på en særdeles inspirerende og overbevisende måde. Korte, vedkommende og dybt kompetente oplæg vekslende med gruppe- og plenumdrøftelser var rammen, og dagen fløj af sted” konkluderer Centerchef Henrik Madsen

Feedback, samtaler der giver arbejdslyst – fokus på det personlige lederskab, Skoleafdelingen, Køge Kommune

Køge Kommunes har 15 folke- og specialskoler og har en årlig tradition for at være på seminar sammen, hvor skolernes lederteam, konsulenter i forvaltningen og skolechefen deltager. Temaet for dette års skolelederseminar var, hvordan man som skoleleder tilrettelægger sin hverdag, holder fokus, prioriterer tid og opgaver, og hvordan man bruger sig selv på en god måde for at skabe gode hverdage for andre.

Udfordringen

Skolechef Søren Thorborg siger: “Vi vil gerne tage næste skridt i at arbejde med feedback og etablering af gode måder at tage forskellige typer af samtaler. Som chef arbejder jeg udfra den grundantagelse, at alle ledere bør være ”learning leaders” – altså være parate til at lære nyt, omstille sig og forbedre sine metoder og analyser.”

Resultatet

Arbejdet med feedback gjorde stor indtryk på skoleledelserne. Det har givet læring om vigtigheden af fokus på omhyggelighed i forberedelsen til en god feedbacksamtale. Flere ledere talte om, at lidt mere tid til at forberede et vanskeligt møde, ofte kan resultere i et mere vellykket møde, som kan spare meget tid, konflikt og opsamling på den lange bane. Så man kan spare tid ved at bruge tid”, lyder det sammenfattende fra Søren Thorborg. 

Løsningen

På seminaret deltog lederteamet fra hver skole, konsulenter fra forvaltningen og skolechefen På lederseminarets første halve dag, blev der arbejdet med:

 • Feedback som redskab til egen og andres arbejdslyst gennem nødvendige samtaler, der har opgaven som omdrejningspunkt og tager ansvar for relationen/-erne. 
 • Opmærksomhed på dig selv i ledelsesrollen som modtager og afsender i feedbacksituationer – og den forpligtelse du har på begge dele qua din rolle.
 • Praktisk samtaletræning for at styrke egen og fælles opmærksomhed på hvilke normer og værdier, der styrer jeres feedbackarbejde hver især og sammen.

Skolechefen stillede indledningsvis op til en træningssession for hurtigt at få alle deltagere til at tilegne sig modellen. Han præsenterede kort en samtale, der nagede ham, og som han havde brug til at blive klogere på. Efterfølgende fik alle ledelsesgrupperne tid til at træne samtaler, de ønskede at blive klogere på.