Arbejdslyst, rammevilkår & produktivitet

3 3

Vi kan hjælpe med at:

  • Ledelse bliver besværet værd
  • Udvikle social kapital, på temadage og workshopper med teams af specialister eller ledere.
  • Montere det stærke samarbejde i jeres samarbejdsorganisation.
  • Skabe ny kultur og adfærd i arbejdsrummet, fx ved ændrede fysiske rammer
  • Opfølgning på trivselsmålinger, handleplan for styrket arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet udgøres både af fysiske rammer og gode relationer. På arbejde er vi som ledere, medarbejdere og kolleger hinandens forudsætninger for et godt arbejdsmiljø.

Produktivitet og arbejdslyst udfordres når der sker budgetændringer, ny lovgivning, og andre forandringer i opgaver, organisering og fysiske rammer.

Vi har erfaring med, at få struktur og retning på dialogen om gode løsninger på det, der presser, generer og bøvler i hverdagen. Samarbejdet med os tager afsæt i social kapital, som nøglen til det gode arbejdsmiljø. Høj social kapital bygger på stærke relationer, tillid og samarbejde. Forhold på arbejdspladen der både gavner kvalitet og effektivtet og samtidig skaber arbejdslyst og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.

Vores samarbejde med jer tager afsæt i de behov, ønsker og muligheder, I har.

Læs mere om vores mindset og mulige hjælp til jer. Klik på billederne herunder.

Case: En stærk feedbackkultur – sammen går vi professionelt på arbejde. Børnehusene, Furesø

Når vi giver og modtager feedback er der noget på spil – og vi er selv på spil. At udvikle og vedligeholde en stærk feedback-kultur kræver, at der på arbejdspladsen er styr på fælles aftaler og strukturer. Det er fundamentet for at give ro til fordybelse og skabe rum for feedback som relevant forstyrrelse. Samtidig er det en forudsætning at relationerne blandt kolleger er præget af tillid og tryghed for at kunne gå til hinanden, bede om hjælp og sparring og at kunne gribe ind i hinandens arbejde og drøfte “hvad er godt nok”.

I et forløb over 5 personalemøder af 2 timers varighed arbejdede personalegruppen i Børnehusene med:

  • Strukturer for hverdagen, som giver arbejdslyst og ro til fordybelse i arbejdet med børnene. Aftaler om feedback som del af hverdagen – hvordan og hvornår.
  • At være aktiv modtager af feedback – at holde øje med egne reaktioner og behov, og mulige redskaber og teknikker til selv at tage stilling og ansvar så du som modtager får mest mulig ud feedbacken.
  • At sætte tydelige mål for feedback og vælge den rigtige form i den konkrete situation, så feedback bliver en relevant forstyrrelse.

Henover møderne var der behov for at gå tæt på hinanden. Der blev udvist mod til at få talt ærligt om oplevelser og situationer fra hverdagen, der var brug for at ændre. Selvom det var hårdt og krævende, var den fælles ledetråd for den praksis der skulle styrkes, et stærkt ønske om, at: Vi hjælper hinanden med at blive bedre – hver dag.