Warning: Undefined array key "status" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 293 Warning: Undefined array key "subscription" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 296 Tag hånd om alvorlige problemer - Hammer & Hollænder

Tag hånd om alvorlige problemer

Det er en alvorlig sag som kræver en særlig systematik, når der rejses anklager om mobning, chikane og krænkelser på arbejdspladsen og når påstand står mod påstand.

Som leder på arbejdspladsen har du ansvar for at sikre en forsvarlig håndtering, når der opstår mistanke og anklager om mobning, chikane og krænkende hændelser. 

Det kan fx vedrøre:

 • fysisk, psykisk eller sexuel krænkende adfærd. 
 • engangsforteelser eller mere systematiske gentagende adfærd. 
 • situationer mellem kolleger herunder fx konflikter, hvor parterne gensidigt krænker hinanden, mellem leder og medarbejdere, eller i mødet med borgere. 
 • mindre tilfælde af fx oplevet mangel på respekt til mere alvorlige handlinger, som evt. kan være strafbare og kræver indgriben fra myndighedernes side. 

I Hammer&Hollænder er vi uddannet i Faktaundersøgelse hos Arbejdsmiljørådgiverne, som er en gennemprøvet metode til at skabe afklaring af situationen og et grundlag for at handle.

 

Faktaundersøgelsen tager hånd om fire vigtige forhold

 1. Begge partner behandles med respekt og ligeværd.
 2. Der skabes et kvalificeret grundlag for at vurdere om, der er belæg for anklagerne
 3. Det bliver muligt at sætte et punktum med en klar konklusion, der er mulig at forsvare hvis den bliver udfordret.
 4. Der skabes et afsæt for at indgå aftaler om relevant handling og opfølgning.

 

Faktaundersøgelse 

 • Udføres altid i henhold til love, regler og virksomhedens politikker. 
 • Gennemføres som interview med både de direkte involverede parter og eventuelt andre som kan hjælpe til at bringe klarhed over hvad der faktisk er sket.  
 • Resulterer altid i en rapport med en klar konklusion.

Arbejdsgiver har ansvar for et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor det sikres at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følgende af krænkende handlinger, mobning eller sexuel chikane. 

I forhold til håndtering af krænkende handlinger, mobning og sexuel chikane, skriver Arbejdstilsynet:

Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er acceptabel kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som krænkende på en anden. Krænkende handlinger kan antage forskellige former i forskellige virksomhedskulturer. 

Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for. En nærmere undersøgelse bør afdække de faktiske handlinger og de involverede personers opfattelse af disse. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det. Det gælder også for vidner samt ansatte, som oplever at blive uretmæssigt anklaget for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Læs mere

Har du spørgsmål, eller vil du gerne i dialog med os, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

info@hammerhollaender.dk

Mette Hammer: 29694899

Mira Hollænder: 51906623