Warning: Undefined array key "status" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 293 Warning: Undefined array key "subscription" in /customers/f/0/4/hammerhollaender.dk/httpd.www/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 296 Offentlig styring og ledelse - at løfte og mægtiggøre

Offentlig styring og ledelse (konference CBS)

Strategisk styring og ledelse v/Kurt Klaudi Klausen

Der er i dag en forventning om, at der bliver praktiseret strategisk ledelse – og det er en opgave for alle niveauer i organisationen. Kurt præsenterede sin viden fra sit mangeårige arbejde og forskning i offentlige organisationers udvikling. Han gav konkrete eksempler på meget forskellige processer til at bedrive strategisk ledelse.

Vigtige gennemgående pointer som vækker genkendelse for os i vores arbejde som organisationsentreprenører er, at det strategiske ledelsesarbejde i høj grad lykkes ved at:

  • Komme fra formelle udmeldinger til meningsskabende strategiske samtaler
  • At få skabt og monteret et stærkt strategisk narrativ, som vækker genkendelse og er muligt for organisationens medlemmer at identificere sig med.
  • At få hægtet nye strategier på de gamle, så der bliver skabt en fortælling, der hænger sammen i fortid-nutid-fremtid
  • Alle niveauer i organisationen har en vigtig rolle at spille i det strategiske arbejde, og rolleklarhed er afgørende for at kunne bidrage kompetent, når man som fx TR, mellemleder eller medarbejderrepræsentant inviteres ind i det strategiske maskinrum.

Samskabt styring v/Tina Øllgaard Bentzen

Der er behov forbedre styring! Tina har i sin forskning undersøgt, hvordan der kan ske en bevægelse fra at kerneopgaven skal tilpasses styring til at styring skal understøtte kerneopgaven. Samskabt styring handler om, hvordan styring bliver meningsfuld. Det sker blandt andet ved at forstå tillid og kontrol ud fra et mere komplementært perspektiv – tillid og kontrol kan være understøttende for hinanden. Kontrol øger tillid, når den tilpasses konteksten og opgaveløsningen, og udøves med opmærksomhed på at uddrage læring og viden, der bidrager til at udvikle og kvalificere kerneopgaven.

For at bevægelsen lykkes kræver det:

  • at relevante aktører inddrages på tværs af organisationen
  • accept af, at samskabt styring tager længere tid
  • nysgerrighed på praksis
  • forståelse for, at styring skal justeres og tilpasses undervejs i implementeringsfasen

Tinas slutreplik: Vi skal løfte og mægtiggøre, så råderum kan udfyldes og indtages, kan vi kun tilslutte os, det er dét, vi arbejder for hver dag 🙂 – læs hvordan her.

Har du spørgsmål, eller vil du gerne i dialog med os, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

info@hammerhollaender.dk

Mette Hammer: 29694899

Mira Hollænder: 51906623