Konference med FORUM

Tirsdag deltog vi i FORUM’s konference om Offentlig styring og ledelse på CBS. Det var en spændende og indholdsrig dag. Dagen tog afsæt i dels et oplæg af Adam Wolf (direktør i Danske Regioner) og bogen om Styringsdiamanten, Jacob Torfing, Lotte Bøgh Andersen, Kurt Klaudi Klausen og Carsten Greve netop har udgivet (læs anmeldelsen på DenOffentlig af bogen her). Styringsdiamanten undersøger og beskriver styringsparadigmer koblet til udviklingen af den danske velfærdsstat. Herefter var der workshopper, hvor konkrete projekter og indsatser på at gribe styring og ledelse an på nye måder, blev præsenteret og debatteret. I kan læse mere om vores indtryk og refleksioner her.

FORUM er et upolitisk, åbent og bredt sammensat socialt netværk – en kreativ tænketank, hvis primære funktion er at sprede viden, skabe åben, faglig debat og sætte udviklingsinitiativer i søen. 

Vi har endnu engang haft vores hjemmeside under luppen sammen med Marie Have. Vi lancerer snart en ny forside, hvor vores produkter og erfaringer bliver formidlet. Inden jul er det planen, at vores første nyhedsbrev er klar til udgivelse.

Kritisk som drivkraft – gå-hjem-møder, endelig er vi kommet ud i verdenen med vores to gå-hjem-møder om Kritik som drivkraft. Mandag den 27. november kl 15:30-16:00 holder vi møde på Brandstationen i Ringsted. Tirsdag den 28. november kl 14:00-15:30 afholdes mødet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Vi er spændte på at komme i dialog med potentielle samarbejdspartnere, om hvordan kritik kan blive en del af deres praksis i organisationen og/eller deres personlige lederskab.

Læs mere om vores mindset her.